תנאי שימוש באתר

  

  

ברוכים הבאים לאתר "המלצה", אתר ההמלצות המקיף של ישראל

*הרישום בלשון זכר הוא לשם נוחיות והוא נכון הן לנשים והן לגברים

  

  

תנאי שימוש באתר "המלצה" 

 1. האתר מהווה במה לרישום ולחיפוש המלצות על כל נושא: עסק, עובד בעסק, מוצרים, נושאים חופשיים, אזרח אשר גילה מעשה אזרחות טוב, מוסד ציבורי, עובד ציבור וכל נושא חופשי העולה על דעתכם, טיולים, צימרים, בישולים, ספרים ועוד.
 2. רישום ההמלצות מבוצע על ידי ציבור הגולשים. מערכת האתר מאפשרת שימוש באתר כבמה בו יוכל הגולש לעיין בהמלצות השונות. כל שימוש בהמלצה הוא על אחריות הגולש. אין לאתר "המלצה" כל אחריות לתוכן ההמלצה ולטיבה.
 3. מערכת האתר משתדלת לצמצם את הפגיעה בכל הקשור לבית עסק או עובד ציבור, משום כך, נעשית ביקורת על המלצות מסוג זה טרם פרסומן. כל הרואה עצמו נפגע מרישום כל שהו בהמלצה או בתוכן אחר, מוזמן ליצור קשר עם מערכת האתר וזו תבדוק את הפניה ותמחוק את הרישום במידה ואכן ניראה כי אכן קיימת פגיעה.
 4. חל איסור מוחלט על פרסום דברי תועבה. על רושם ההמלצה ו/או המאמר ו/או התגובות לסוגיהן השונים,  חלה האחריות על כל כתיבה העלולה לפגוע בזולת ולציבור הגולשים.
 5. מערכת האתר מבצעת ביקורת והתאמה לנכונות ההמלצות באופן מדגמי ואינה אחראית לטיב השירות הניתן ע"י נותני השירות המנויים והמפרסמים באתר. על המשתמש חלה האחריות לבחון את נותן השירות או המוצר טרם השימוש בהם.
 6. מקבל שירות רשאי להגיש תלונה על בית עסק באמצעות טופס צור קשר מתוך כרטיס העסק. מערכת האתר תעביר את התלונה לבעל העסק ותבקש תגובתו לתלונה. התלונה אינה מפורסמת ברבים אלא תעבור לטיפול מערכת האתר מול בית העסק.
 7. מערכת האתר רשאית לפרסם כי נגד בעל העסק נרשמה תלונה והיא נמצאת בטיפול. לאחר סיום הבירור תמחק הערת האתר בנוגע לתלונה.
 8. השימוש באתר אינו מוגבל וכל אדם ובכל גיל רשאי להשתמש בו.
 9. מערכת האתר אינה אחראית לטיב ההמלצה ולטיב המוצר המוצג בה.
 10. דין מי שמסר פרטים כוזבים- עבירה פלילית.
 11. ממליץ רשאי לפנות למערכת האתר בבקשה למחוק המלצה שרשם בעבר (למשל, בעקבות אי שביעות מבעל העסק לאחר תקופה נוספת של קבלת שירות). פעולה זו תבוצע ע"י מערכת האתר.
 12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פרסום בית עסק אשר נתגלו כנגדו תלונות חוזרות ונשנות ואשר ניראה לטעמה של הנהלת האתר שבעל העסק לא עשה דיו כדי להביא את התלונה על פתרונה בהקדם האפשרי.
 13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק המלצה/פרסום על מוצר אשר נתגלו כנגדו תלונות חוזרות ונשנות ואשר ניראה לטעמה של הנהלת האתר כי אכן המוצר מזיק לציבור.
 14. חל איסור מוחלט לפרסם ו/או להמליץ על נושאים הנוגעים לפורנוגרפיה, אלימות, גזענות, סמים וכל חומר פוגעני אחר.
 15. מערכת המלצה רשאית לבטל רישום מנוי ולמחקו מהאתר במקרה של אי-תשלום בעקבות אי-כיבוד המחאות מעותדות שניתנו או אי-כיבוד הוראת קבע.
 16. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מגזין האתר לכל נירשם אשר אישר את נכונות הסכמתו לקבל חומר פירסומי או מגזין. לנירשם לא תהיה עילה לבוא בטענה או תלונה כנגד מערכת האתר ו/או הנהלת האתר.
 17. מערכת האתר עושה ככל העולה על ידה לשמור את פרטיו האישיים של הגולש ומאפשרת לו לסמן בעת הרישום אלו פרטים יפורסמו ואלו לא.
 18. בעל עסק לא יוכל לבטל מנוי שנתי מכל סיבה שהיא.
 19. חל איסור מוחלט להעתיק או לפרסם בכל צורה שהיא את התכנים מהאתר ואת עיצובו בכל מדיה שהיא. כל הזכויות שמורות ל"מדדטיב שיטות שיווק בע"מ" ולבעליה.
 • תנאים לפרסום מאמרים ומצגות:
 1. המפרסם מצהיר בזאת כי הוא כותב התוכן ו/או בעל זכויות היוצרים של התוכן אותו הוא מעוניין לפרסם באתר hamlatza.co.il ומפרסם אותו בכפוף לתקנון האתר.
 2. הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו לא ישאו בשום אחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן.
 3. מפרסם התוכן באתר נותן בזאת את אישורו להנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו  להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בתוכן בכפוף לתקנון האתר הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו רשאים להוסיף תוכן מזהה לחומר המפורסם המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע"י hamlatza.co.il.
 4.  במקרה של הפרת זכויות מפרסם התוכן, אחריות אכיפת ההפרה הינה של מפרסם התוכן בלבד ואין הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו צד בעניין.
 5. לא יהיו יחסי שותפות או יחסי עובד או מעביד בין הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו לבין מפרסם המאמר/מצגת.
 6.  הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו לא ישאו באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג', לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר.
 7.  כל הקישורים המופיעים בתוכן המפורסם ו/או בתיבת הקרדיט חייבים להיות פעילים כל זמן שהתוכן מפורסם באתר  hamlatza.co.il.
 8.  הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו רשאים שלא לפרסם מאמר/מצגת וללא צורך במתן הסבר למפרסם.
 9.  הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו רשאים לבקש ולהתנות מהמפרסם למחוק תוכן פוגע בצד ג' ולמפרסם לא תהיה כל עילה לתביעה בגין דרישה זו.
 10.  פרסום התכנים ב-  hamlatza.co.il הינו לתקופה בלתי מוגבלת וזאת מבלי לפגוע בזכויות של hamlatza.co.il להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות עם מפרסם התוכן.
 11.  הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו רשאים להפסיק את ההתקשרות עם מפרסם התוכן עם או ללא סיבה. במקרה זה על הנהלת אתר hamlatza.co.il ובעליו ליצור קשר עם המפרסם ולהודיע על הפסקת ההתקשרות.
 12.  המפרסם מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין לפרסם כל תוכן פורנוגרפי או גזעני.