פטור ממס הכנסה

התנאים לקבלת ההטבה

שיעור הנכות הרפואית הבסיסית המזכה בפטור ממס הכנסה הינו 100% או 90% (בתנאים מיוחדים). הנכות המזכה, צריכה להיקבע לאדם למינימום של 185 ימים. כמו כן, על האדם להיות בעל הכנסה המחייבת במס הכנסה ולעמוד בתנאים נוספים הנוגעים למידת הנכות שנקבעה ע"פ הליקויים, בתנאים הנוגעים למצבו הרפואי באופן כללי, ועוד תנאים נוספים.

 

קיימות תקרות הכנסה שונות להטבה, המשתנות בהתאם לסוג הכנסת האדם: קיימות תקרות להכנסה מיגיעה לא-אישית לעומת אישית, תקרת הכנסה הנוגעת לזמן הנקבע של הנכות וכד’. כמו כן, תקרות ההכנסה עלולות להשתנות עם השנים, כך שמומלץ להתעדכן בשנה הרלוונטית, או בשנות ההכנסה הרלוונטיות להגשת הבקשה.

 

מי קובע את אחוזי הנכות עבור האדם?

את הנכות הרפואית קובעת וועדה, לרבות ועדה של הביטוח הלאומי עצמו. במקרים רבים, אדם שטרם נקבעה לו נכות רפואית יידרש לעמוד בפני וועדה רפואיות, אם החומר הרפואי שהגיש העיד על פוטנציאל לזכאות. יש לציין, כי החלטת הוועדה יכולה לכלול גם החלטה רטרואקטיבית, אשר תזכה את האדם במקרים מסוימים בהחזרי מס.

 

התהליך לא נגמר בביטוח לאומי

במידה והאדם קיבל אישור לפטור מביטוח לאומי, עליו להגיש טפסים שונים הנוגעים להכנסותיו בשנים הנדונות. יש לציין, כי על האדם להגיש נתונים מדויקים ונכונים, שכן מצב הפוך עלול לגרור בלבולים או עיכובים בקבלת הפטור ממס הכנסה, או ההטבות המגיעות לו במס הכנסה.

 

בקשת פטור ממס הכנסה כולל שלבים רבים

קשה לפרט במאמר אחד את כלל הטפסים או השלבים שאדם צריך להגיש לביטוח לאומי או למס הכנסה, ע"מ לקבל  פטור ממס הכנסה אולם לרוב התהליך כולל פנייה למספר גופים וכרוך בקבלת מספר אישורים.

 

כדי לוודא כי כלל האישורים והטפסים מולאו כראוי, וכדי לוודא שלא הוחסר אף פרט חשוב מן הנתונים שהוגשו למוסדות השונים, מומלץ לפנות לחברה המתמחה בסיוע לזכאים ובמימוש זכויות רפואיות. חברה כזו, תוכל ללוות אתכם בשלבי הדרך השונים, להעניק לכם חוות דעת מקצועית המבוססת על ידע וניסיון בתחום, ולסייע לכם לקבל את מלוא הזכויות וההטבות הרלוונטיות לכם, על פי מצבכם. זכרו, כי אנשים רבים בישראל נאלצים להתמודד בכל שנה עם קשיי בירוקרטיה, פשוט מכיוון שאין להם ידע מספק בתחום, קשיים הכוללים דחייה של בקשות והמתנה ארוכה לכן מומלץ לפנות לחברה אמינה ומיומנת עוד בראשית התהליך.