מהי הלוואה כנגד נכס?

הלוואה כנגד נכס היא סוג של אשראי בו הלווה מקבל סכום כסף מהמלווה תוך שימוש בנכס שברשותו כבטוחה להלוואה. הנכס המשועבד יכול להיות כל סוג של נכס בעל ערך משמעותי, כגון דירה, בית פרטי, מגרש, רכב או ציוד יקר ערך.

הלוואה כנגד הנכס

כאשר לווה מבקש הלוואה כנגד נכס, המלווה (בדרך כלל בנק או גוף פיננסי אחר) מבצע הערכת שווי לנכס באמצעות שמאי מוסמך, ועל בסיס הערכה זו נקבע סכום ההלוואה שניתן ללווה. לרוב, גובה ההלוואה יהיה בשיעור של 50% עד 70% משווי הנכס, כך שלמלווה יש מרווח ביטחון במקרה של כשל בהחזר ההלוואה.

 

לאחר קבלת ההלוואה, המלווה ירשום שיעבוד על הנכס לטובתו. השיעבוד הוא למעשה ההתחייבות החוזית של הלווה למלווה, לפיה במקרה של אי-עמידה בתנאי ההלוואה, כגון אי-תשלום של ההחזרים, יעבור הנכס לבעלות המלווה והוא יוכל למכור אותו על מנת להיפרע מההלוואה.

 

עם זאת, חשוב להדגיש כי הרישום של השיעבוד על הנכס לא מונע מהלווה להמשיך להשתמש בנכס או לגור בו (במקרה של דירה) לאורך כל תקופת ההלוואה. כל עוד הלווה עומד בתנאי ההלוואה ומשלם את ההחזרים כסדרם, הוא נשאר הבעלים של הנכס ואין שום מניעה שימשיך להחזיק בו ולהשתמש בו כרגיל.

 

הלוואה כנגד נכס נחשבת לסוג של אשראי מובטח, מכיוון שלמלווה יש בטוחה מוחשית אל מול ההלוואה שהוא נותן. בשל כך, ההלוואות מסוג זה נחשבות פחות מסוכנות מבחינת המלווה בהשוואה להלוואות לא מובטחות, ולכן גם תנאי ההלוואה, כולל הריבית, נוטים להיות אטרקטיביים יותר מאשר באשראי צרכני רגיל שאינו מגובה בבטוחות.

לאיזה מטרה אפשר להשתמש בהלוואה?

כספי ההלוואה כנגד נכס יכולים לשמש למגוון מטרות, בהתאם לצרכי הלווה. לדוגמא:

 • מימון הוצאות דחופות או בלתי צפויות כגון טיפול רפואי, תיקון רכב או שיפוץ דירה
 • השקעה בעסק או מימון הזדמנויות עסקיות
 • מימון לימודים, חתונה או אירועים משפחתיים משמעותיים אחרים
 • איחוד והחלפת הלוואות יקרות יותר כמו משיכות יתר והלוואות צרכניות

כמה כסף אפשר לקבל תמורת שיעבוד נכס קיים?

הסכום שניתן לקבל בהלוואה כנגד נכס תלוי בשווי הנכס המשועבד. בדרך כלל, ניתן לקבל עד 50%-70% משווי הנכס כהלוואה. לדוגמה, עבור נכס ששוויו מיליון ₪, ניתן יהיה לקבל הלוואה של 500-700 אלף ₪ כנגד שיעבוד הנכס. הסכום המדויק יקבע לאחר הערכת שמאי מטעם הבנק. חשוב לציין שככל ששווי הנכס גבוה יותר, סכום ההלוואה האפשרי יעלה, וניתן יהיה לקבל סכום גדול יותר כנגד שיעבוד של נכס יקר ערך.

למי מתאימה הלוואה כנגד שיעבוד נכס?

הלוואה כנגד נכס יכולה להתאים לאנשים שזקוקים לסכום כסף משמעותי באופן מיידי ובעלי נכס בשווי גבוה שיכול לשמש כבטוחה, כמו גם:

 • עצמאיים או בעלי עסקים הזקוקים למימון מהיר לצורכי עסק
 • אנשים בעלי דירוג אשראי נמוך שאינם יכולים לקבל אשראי רגיל
 • אנשים אשר מעוניינים בתנאי הלוואה טובים וגמישים (ריבית נמוכה, תקופת ההלוואה ארוכה יותר)
 • אנשים שמעוניינים למחזר הלוואות אחרות יקרות יותר לכדי הלוואה אחת זולה

יתרונות בלקיחת הלוואה כנגד נכס קיים

 • ניתן לקבל סכומים גדולים יחסית ובזמן קצר
 • אי צורך להיבדק ע"י חברות דירוג אשראי. הבדיקה העיקרית היא הערכת שווי הנכס
 • ניתן לקבל תנאי הלוואה טובים יותר מהלוואות צרכניות אחרות (ריבית נמוכה יותר, תקופה ארוכה יותר)
 • גמישות בשימושים של כספי ההלוואה ללא דרישה לייעוד ספציפי מצד הבנק
 • שמירה על הנכס ואפשרות שימוש רציף בו לאורך תקופת ההלוואה

לסיכום, הלוואה כנגד נכס יכולה להוות פתרון מימון אטרקטיבי לאנשים הזקוקים בדחיפות לסכומי כסף גדולים ובעלי נכס משמעותי היכול לשמש כבטוחה. יתרונותיה כוללים מהירות קבלת האשראי, תנאים נוחים וגמישות בייעוד הכספים. עם זאת, יש לקחת בחשבון את הסיכון של אובדן הנכס במקרה של חדלות פירעון.

המלצות טיולים בארץ
רישום עסקים לאתר
המלצות טיולים בארץ
רישום המלצה חדשה
המלצות טיולים בחול