תלונה על עסק

אתר המלצה

ההסתדרות 47, חיפה

0722-400-400

info@hamlatza.co.il

 

ניתן לשלוח המלצות בוואטסאפ למספר 0506590810 בצירוף שם העסק המומלץ, תוכן ההמלצה ותמונה (לא חובה תמונה)

 

תנאים להגשת תלונה על עסק

לפני הגשת תלונה על עסק יש להתייחס לנושא הבא: הגשת תלונה והטיפול בה כפופים לתנאי השימוש באתר. מגיש התלונה נדרש לפרט ולאשר מראש לאתר "המלצה" למסור את פרטיו לבעל העסק יחד עם פרטי המקרה. את פרטי התלונה יש לשלוח למייל info@hamlatza.co.il בצרוף מסמכים התומכים בתלונה. תלונה ללא צרוף הנ"ל לא תיבדק.