ריביות בפקדונות - כיצד להבין מה משתלם

ריביות בפקדונותשיעורי ריבית על פיקדונות שהבנקים משלמים ללקוחותיהם נקבעים על ידי הבנקים – ללא התערבות בנק ישראל. ריבית בפיקדונות צמודים ובפיקדונות לא צמודים יכולה להיות משתנה או קבוע. לקוב, בפיקדונות בלתי צמודים בעלי ריבית משתנה, השינוי בריבית תלוי בשינויים בריבית פריים – ריבית שהיא מעין עוגן במערכת הבנקאית וביחס אליה נמדדים ריביות להפקדות וחסכונות וריביות לאשראי.

מהי ריבית פריים?

ריבית הפריים היא הריבית הבסיסית המקובלת בקרב הבנקים, כאשר לרוב מדובר ב-1.5% יותר מהריבית שמפרסם בנק ישראל. כאשר אתם משקיעים בפיקדון, אתם חותמים על הסכם עם הבנק (הסכם הפקדה), בו מפרט הבנק את שיעור הריבית, סוג ריבית, תקופת פיקדון, תקופת ריבית ומועד תשלום ריבית.

לגבי ריבית משתנה

אם מדובר בריבית משתנה, הבנק מפרט את התנאים המשפיעים על הריבית. יש לבדוק שבהסכם מצוין גובה הריבית שקיבלתם, וכי היא תקפה גם בחידושים אוטומטיים, כדי למנוע מצב בו תקבלו בתחילה ריבית גבוהה, ולאחר החידוש – היא תרד. במקרה בו הבנק אינו מוכן להעניק ריבית אטרקטיבית (הטבה) מעבר למספר תקופות, כדאי לפנות לבנקים מתחרים ולבדוק את הריביות בהם, או לחדש את המו"מ מול הבנק לקראת חידוש פיקדון או טרם מועד היציאה.

מה משפיע על גובה ריבית הפיקדונות?

מספר גורמים משפיעים על הריבית על הפיקדונות, כולל: גודל הפיקדון, חשיבות הלקוח לבנק והמשא-ומתן בין הלקוח לבנק. מומלץ לנהל מו"מ על תנאי הריבית, שבמהלכו ניתן להרוויח משמעותית. אם לא תנהלו מו"מ, הריבית תיקבע כריבית התעריפית (הריבית המוצגת על-ידי הבנק בלוח הריבית) – הריבית הנמוכה ביותר שהבנק מעניק. בנוסף, רצוי לבדוק הטבות הניתנות לפעולות באינטרנט. בנקים מעודדים שימוש באתר האינטרנט במקום מול עובדי הבנק – ומציעים הנחות והטבות שונות הקשורים גם בפיקדונות.

הריבית ממנה תוכלו ליהנות בבנק עשויה להיות פחות אטרקטיבית מריבית בבנקים האחרים. זכרו: אין עליכם להפקיד בפיקדון בבנק בו נמצא חשבון הבנק או חשבון העו"ש שלכם; תוכלו להפקיד בבנק המציע את התנאים הכי טובים מבחינתכם.

 

המלצה נוספת בעניין ריבית

במקרה בו מציעים לכם פיקדונות שונים בריבית זהה, כנראה באחת זוהי ריבית דריבית ואילו בשני – ריבית פשוטה, הרי שריבית דריבית היא הריבית האפקטיבית המשתלמת יותר.

בנק ישראל אינו מגדיר את ריבית הפריים שנגבית במערכת הבנקאית, אלא מפרסם את הריבית של בנק ישראל. ריבים פריים מחושבת בבנקים בהתבסס על ריבית בנק ישראל + תוספת מרווח מריבית זו המוגדר על ידי כל בנק. בפועל היום, כל הבנקים מחשבים את ריבית הפריים ב-1.5% מעל ריבית בנק ישראל, אולם זהו נתון שעשוי להשתנות בהתאם לבחירת הבנק. הבנקים אינם כפופים לריבית הפריים, אלא מבצעים בחירה אסטרטגית.

 

פיקדונות לפי ריבית הפריים – איך הם מחושבים?

התנאים של פיקדון בנקאי בריבית משתנה יהיו לרוב ריבית פריים בניכוי מרווח שהוגדר על-ידי הבנק – בדרך כלל לפי תקופת הפיקדון וצפי הבנק לשינויים בריבית של בנק ישראל. ריבית הפריים מבוססת על ריבית בנק ישראל – וכך היא משתנה בהתאם. ביום ב' האחרון מדי חודש, מתפרסמת ריבית בנק ישראל, ואילו ריבית הפריים הנגזרת ממנה, נכנסת לתוקפה מספר ימי עסקים אחר כך. לפיכך, הלוואות או פיקדונות מבוססי ריבית פריים נחשבים כבעלי ריבית משתנה.

 

 

כלכלה וכספים