קרן השתלמות לעצמאים - היתרונות הבולטים

קרן השתלמות לעצמאייםלאחרונה הפכה קרן השתלמות לעצמאיים לפופולארית מתמיד. מדוע? כיוון שמדובר באפיק משתלם ומצוין עבור חיסכון לעובד העצמאי – זאת ביחס לאפיקי חיסכון אחרים. הפרשת כספים לטובת קרן השתלמות לעצמאיים נחשבת הוצאה מוכרת ואינה מנוכה ממס – מה שמעניק לה כוח רב. הפכתם לעצמאיים? אתם בוודאי תוהים בדבר השתלמותה של קרן השתלמות ועל כן רצוי שתלמדו את העובדות שלפניכם.

קרן השתלמות לעצמאיים: יתרונות

יתרונה של קרן השתלמות לעצמאיים טמון בהיותה תכנית חיסכון משתלמת לטווח בינוני, הווה אומר – מאפשר נקודת משיכה לכספים שנצברו בה לאחר שש שנים, זאת בניגוד לתכניות חיסכון המאפשרות משיכה בגיל הפנסיה בלבד. עובד עצמאי יכול לנהל הפרשות עבור קרן השתלמות לשכירים, בגובה של עד 7% משכרו החודשי, זאת בעוד שתקרת ההכנסה החודשית לקרן השתלמות לעצמאיים היא כ-17 אלף – סכום המשתנה בהתאם לשכר הממוצע במשק.

 

כלל הכספים שהופרשו אל קרן ההשתלמות על-ידי עצמאיים נחשבים הוצאה מוכרת ורווח נקי עליו לא מוטל מס. לעומת ביטוחי מנהלים או קרנות פנסיה, קרן השתלמות לעצמאיים אינה מחייבת הפקדה קבועה מדי חודש, אלא מאפשרת לבחור בין הפרשת כספים באופן רציף לבין הפקדת סכומים חד-פעמיים. כך או אחרת, עצמאי המפריש כסף אל קרן השתלמות יכול ליהנות מההטבות שהיא מציעה. חסרונה של קרן השתלמות הוא בכך שהיא אינה כוללת רכיב ביטוחי המעניק כיסוי במקרים של אובדן כושר עבודה, מוות ועוד. מדובר בדרך נבונה ומשתלמת לביצוע חיסכון, אך חשוב שהעובד העצמאי ידאג לבטח עצמו בביטוח חיים עם כיסוי מלא.

קרן השתלמות לעצמאיים: תנאי המשיכה

קרן השתלמות לעצמאיים מאופיינת בתנאי משיכה הייחודיים לה. הכספים ניתנים למשיכה בתום שש שנים – וללא הגבלה כלשהי על מטרות המשיכה. מי שאינו מעוניין למשוך בתום שש שנים, יכול להמשיך בביצוע הפקדות עבור קרן ההשתלמות תוך הנאה מהטבות המס הכרוכות בה, ולמשוך הכספים בגיל הפנסיה. במקרים מיוחדים, יכול האדם העצמאי למשוך כספי קרן השתלמות לאחר 3 שנים בלבד ומבלי לפגוע בהטבות המס – למשל במקרים בהם מיועד הכסף לענייני השתלמות, או במידה שהגיע העובד לגיל פנסיה בתום שלוש שנים. יתרה מזאת, אפשרי למשוך חלק מהכספים בקרן מבלי לבצע ניכוי מס, אולם במקרה זה לא ניתן לבצע הפקדות נוספות בקרן.

 

עצמאיים? זכרו שקרן השתלמות היא הדרך הנכונה עבורכם לחסוך מבלי לעבור ניכוי מס, תוך הנאה שלמה מהרווחים על הסכומים שהופרשו.

קרן השתלמות: אפשרויות ההפקדה

עצמאים יכולים לפתוח בימינו קרן השתלמות ולהפקיד לתוכה כספים בדרכים שונות. ישנם עצמאיים המחליטים על הפקדה חודשית של כספים בסכומים סבירים בהם הם יכולים לעמוד.

 

מרבית העצמאיים במדינת ישראל מעדיפים לבצע את ההפקדות הכספיות לקראת סופה של שנת המס. באופן זה ניתן לדעת מהם הסכומים הזמינים העומדים למטרות ההפקדה. במקרה זה, רצוי להיוועץ גורם מוסמך כמו רואה חשבון ולהחליט לגבי סכום ההפקדה המאפשר ניצול מרבי של הטבות המס ומצד שני, אינו פוגע בהתנהלות הכלכלית הרציפה.

קרן ההשתלמות: דמי ניהול

כך או כך, דמי ניהול הקרן עשויים להיות סבירים בהחלט אל מול אפיקי חיסכון אחרים – ועומדים על עד 2% מהצבירה השנתית.

רצוי לבחון הצעות של מספר גופים, תוך התמקחות וניהול משא ומתן. ישנם עצמאיים הסבורים כי אין באמתחתם כוח מיקוח אל מול הגופים הפיננסיים, לעומת גופים גדולים יותר; עם זאת, המציאות מראה אחרת וכי ישנן שיטו המאפשרות לצמצם את דמי הניהול למינימום.

כל מה שנותר לכם לעשות כעת הוא להמשיך את המחקר אודות קרן השתלמות לעצמאיים ולהחליט היכן להשקיע.