קורס צלילה כוכב שני

 

קורס צלילה כוכב שנילכל מי שכבר עבר קורס צלילה כוכב ראשון מומלץ לעבור קורס צלילה כוכב שני, הנקרא גם צולל מים פתוחים מתקדם. המטרהשל הקורס הזה היא להתמקד בתחומי העניין של הצולל, וכמובן להמשיך את הסמכתו באופן ממוקד יותר, כך שירכוש יותר נסיון וישפר את ביצועי הצלילה שלו. צולל שעבר קורס כזה מסוגל למעשה לפתח יכולת חשיבה וקבלת החלטות חדה יותר ביחס לצלילה. הקורס מיועד אם כן לצוללים שהינם בעלי הסכמה של כוכב אחד. ובסיומו הוא מזכה את הצולל בו בתעודת הסמכה בינלאומית המאפשרת לו לצלול עד לעומק של 30 מטר, בלווית בן זוג.

מי יכול להתקבל לקורס כוכב שני

תנאי הקבלה לקורס הם אם כן, תעודת הסמכה של צולל בדרגת כוכב אחד או צולל צעיר שמלאו לו 15 שנים, והכוונה היא למי שהוא בן 15 בתחילת הקורס. חשוב להדגיש כי עדיין יש צורך באישור הורים במידה ומדובר בקטינים שהם מתחת לגיל 18. כמובן שעל הצולל לנפק הצהרה על בריאות תקינה ולהציג ביטוח בתוקף. במידה והוא לא צלל מעל שישה חודשים הרי שיהיה על הצולל לעבור בהצלחה צלילת רענון שרק לאחריה יוכל להתחיל את הקורס.

 

נושאי הקורס

במהלך הקורס לומד הצולל להכיר את סביבתו, כלומר לזהות את הדגים ובעלי החיים השונים בה. הוא גם נחשף לעקרונות תכנון הצלילה, לומד באופן ברור כיצד יש לבחור את אתר הצלילה, ולתכנן את מסלולה של הצלילה ביחס לתנאי הים. בנוסף הוא לומד לנווט באופן תת ימי תוך התמצאות וסיוע מצידם של גורמים טבעיים ומצפן כאחד.

 

בצלילת לילה הוא ילמד כיצד להתמודד עם צלילה בחשיכה או במצבים של ראות לקויה, וכאן גם תערך צלילה עמוקה של בין 24 ל- 30 מטר. הצולל ילמד כיצד יש לסייע לצולל אחר הנמצא במצוקה. נושאים נוספים שלמדים בקורס כזה הם צלילה באמצעות מחשבים ועומקים משתנים, או צילום דיגיטלי תת ימי וכמובן שיפור השליטה ביכולת הציפה.

 

הסמכה

כדי להשלים את הקורס על הצולל לבצע לפחות חמש צלילות בהתאם לנושאים השונים שמהם מורכב הקורס, ובנוסף לבצע צלילת הסמכה של רשות הצלילה בישראל.

 

לאחר ההסמכה של צולל במים פתוחים מתקדם, כלומר קבלתו של כוכב שני, יוכל הצולל לצלול בכל מקום בעולם בליווי בן זוג בדרגה מקבילה או יותר, וכל זאת לעומק מקסימאלי של 30 מטרים לכל היותר. כמו כן הוא יהיה רשאי ללוות צולל אחד בדרגת כוכב אחד. בסופו של דבר הקורס אמור להפוך את הצולל המתחיל לצולל שהוא בעל זוית ראיה רחבה יותר בכל הקשור לצלילה, ולאפשר לו יתר שיקול דעת בעת קבלת החלטות. כמו-כן, דואג הקורס לגרום להעלאת רמת הבטיחות בעת הצלילה וכמובן את ההנאה ממנה.

 

צולל צעיר

כאשר מדובר בצולל שגילו מתחת לגיל חמש עשרה והוא עבר כבר בהצלחה קורס צולל צעיר, הרי שהוא יוכל לבצע את השעורים הכלולים בקורס, למעט נושא העומק. את הנושא הזה הוא יוכל להשלים רק לאחר שימלאו לו חמש עשרה שנה. בשלב הנוכחי הוא יהיה רשאי אם כן לצלול לעומק מירבי של עשרים מטר, וגם אז זה יהיה חייב  בלוויו של צולל בדרגת שני כוכבים או יותר, אשר מלאו לו לפחות עשרים ואחת שנים.

 

אורך הקורס

זה נשמע מסובך אבל לא כך הוא. הקורס אורך כיומיים עד שלושה לכל היותר. הצוללים עוברים הדרכה בכיתות ולאחר מכן צוללים כשש צלילות לערך כדי ליישם את שנלמד בקורס.

 איתמר גולדשטיין טיפול רגשי
המלצות טיולים בארץ
המלצות טיולים בארץ
פרסום עסקים איכותי בגוגל ובאתר המלצה
תכשיטים נגד עין הרע