כך תוציא דרכון רומני – המלצות חשובות

ראשית, הוצאת דרכון רומני מיועדת בעבור אזרחים ישראליים אשר הינם בעלי פוטנציאל סביר לקבלו (יוצאי רומניה, צאצאי יוצאים ו/או בעלי אזרחות רומנית וכו') כאשר ההליך כרוך בעלות כספית מסוימת. חשוב לומר כי עלויות אלו הינן שוליות לעומת ההטבות והזכויות הנלוות למקבלי דרכון רומני, ולכן ההליך בהחלט כדאי.

 

ניתן כיום לנהל את כל הליך הגשת הבקשה לקבלת אזרחות ודרכון רומני באופן עצמאי לבקיאים יותר בנושא, ו/או אפשרי להיעזר בגורמי מקצוע העוסקים בעניין, כך למשל גופים ומשרדי עו"ד שונים המתמחים בנושא ומעניקים שירותים מיוחדים המסייעים בהליך קבלת אזרחות ודרכון רומני - בשירות זה נכלל גם אישור נוטריוני, סיוע באיסוף המסמכים הרלוונטיים, ייעוץ משפטי שוטף וכדומה.

מדוע מומלץ להסתייע בגורם מקצועי?

מומלץ לכל  מי שאיננו בקיא או בעל רקע בהליך, להסתייע בשירותיו של גורם מקצועי בנושא. טיפול עצמאי יארך זמן רב מהמקובל ועלול להיתקל בקשיים שונים בדרך, כך למשל לעיתים לא ימולאו כל המסמכים הנדרשים כראוי ובמקרה כזה לא תטופל הבקשה ואף תיפסל. התוצאה עלולה להיות תשלום יקר נוסף עבור תרגומים ואגרות, הוצאות על תרגום  מסמכים מיותרים ואשר אינם  נדרשים ועוד. בטיפול עצמאי יש לקחת בחשבון גם תשלום עבור אישורים נוטריונים וחותמת אפוסטיל הנדרשת על המסמכים (מה שניתן ללא עלות בהליך הנעשה מול משרד עו"ד). בסיוע אנשי מקצוע, הדבר לא יכול לקרות מאחר והם מכירים היטב את כל התהליך על כל בוריו, מכירים את הגורמים המטפלים בפניות ויודעים לטפל בצווארי בקבוק אפשריים בדרך. בסיוע של גורם מקצועי, ההליך יהיה בשליטה, בפיקוח ויתנהל בקצב רצוי ומיטבי ככל הניתן. 

 

משרד עורכי דין המתמחה בהליך יעניק ייעוץ מתאים כבר בשלב הראשוני על מנת לבדוק אם למבקש יש סיכוי ממשי לקבל אזרחות ודרכון רומני ויכווין את הפונה מה נדרש לעשות כדי שהוא יגיש מסמכים גם עבור ילדיו ובני משפחה אחרים כך למשל:

  • מומלץ לכלול בבקשה גם ילדים שאינם בגירים, אחרת לא יהיה ניתן לבקש עבורם דרכון בשנית אלא רק בהגיעם לגיל 18.
  • בנוסף, עלויות אגרות עבור ילדים נמוכה יותר וכדאי לנצל זאת.


אזרחות רומנית מאפשרת לבעליה תנועה חופשית בכל אירופה, אפשרויות תעסוקה ולימודים בכל מדינה, רכישת נכסים ברומניה, הקלות רבות בעסקים מקומיים ועוד. אי לכך, הוצאת אזרחות ודרכון רומני מומלצת בהחלט לכל מי שידו אפשרית בעניין.