כיצד לקרוא ולהבין נסח טאבו

הכותב הוא בעלים של משרד תכנון "חזני אדריכלים ומעצבים" www.h-arc.co.il , קבלן רשום ובעלים של חברת "חזני פרויקטים" www.h-pro.co.il המבצעת עבודות שלד וגמר למבני מגורים, משרדים ועוד.

 

 

נסח טאבו הוא מסמך רשום של נכס מקרקעין, המופק ע"י לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים.


הנסח מכיל פרטים רבים הקשורים לנכס, לקרקע, לבעלים והערות נוספות.

סוגי הנסח:

 • רגיל - מידע לגבי דירה (חלקת משנה/ תת חלקה) בבית משותף
 • הסטורי - מידע לגבי כל הבעלויות שהנכס עבר
 • חלקי - מידע חלקי  לגבי נכס שבו מוטבים רבים
 • מרוכז - מידע על כל הדירות בבית המשותף

מרכיבי הנסח:

 • בראש הנסח מצוין מס' הגוש והחלקה. כתובת הנכס לא תופיע על גבי הנסח.
 • כאשר כתוב תקנון: מצוי, הכוונה שהסדרים בבית המשותף כפופים לתקנון המצוי המופיע בסוף חוק המקרקעין תשכ"ט 1969 (תוספת לחוק סעיף 64).
 • בנסח יופיע שטח החלקה.
 • שטח הדירה מצוין (כפי שנרשם בלשכת רשם המקרקעין) בין אם כבית פרטי ובין אם כחלקת משנה בבית משותף (בית שדירותיו נרשמו בפנקס הבתים המשותפים).
 • בבית משותף יופיע לרוב הרכוש המשותף כחלקת משנה נוספת מעבר למס' הדירות במבנה.
 • בכל חלקת משנה יוגדר החלק היחסי (שטח הדירה חלקי שטח הכולל של כל הדירות) של הבעלים ברכוש המשותף. החלק היחסי ברכוש המשותף מצביע גם על זכותו של בעל חלקת משנה בזכויות בניה על הקרקע המשותפת, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון מוסכם.
 • הצמדה - כשחלק מהרכוש המשותף (גינה, חניה וכדו' ) מוצמד לאחת הדירות, ירשם בנסח החלק המוצמד והבעלים, ההצמדה תתואר בתשריט בית משותף הצמוד לנסח. 

הערות בנסח:

 • הערת אזהרה- מתריע שיש שינוי במעמדו של הנכס. דוגמאות:
 • עם חתימת הסכם מכירה / קניה, פרטי הקונה יתוספו לפרטי הבעלים הנוכחיים כדיח להודיע שמעתה ואילך (עד להעברת הבעלות המלאה) לקונה יש חלק וענין בנכס.
 • גוף כלכלי או אחר הסבור כי בעל הנכס חייב לו כספים, רשאי לבקש ממוסד שיפוטי לרשום הערת אזהרה לטובתו, עד לגמר הליך המשפט ו/או סיום ההתחייבויות של בעל הנכס כלפיו.
 • רשות מקומית רשאית לרשום הערה בנכס אשר ביצע חריגת בניה עד להחזרת המצב לקדמותו או עד להסדרת היתר בניה.
 • משכנתא- הבנק רושם בנסח הערה שמבטיחה את השעבוד של הנכס כלפיו.
 • זיקות - כפיפות של הנכס לתכנית מסוימת המגדירה הפקעות, זכות מעבר, זיקת הנאה ועוד.

כיצד להוציא נסח:

 • ניתן להוציא את הנסח ישירות בלשכת רשם המקרקעין. אין צורך לקבוע תור, אך כדאי לדעת מראש בדיוק איזה סוג נסח אתם רוצים להוציא ומהו הגוש והחלקה. ניתן לבדוק באתרי האינטרנט להלן את סוג הנסח לפי הגוש והחלקה. משלמים בולים כחוק והנסח יודפס ויוחתם במקום.
 • באתר האינטרנט טאבו-ישיר - ניתן להזמין בפקס ובמייל נסח טאבו חתום (נסח טאבו רגיל, חלקי ומרוכז). 
 • באתר רשות הדואר.