פתיחת חברה בע״מ ותשלום אגרה לרשם החברות

פתיחת חברה בעממהם היתרונות בפתיחת חברה?

הגנה משפטית על בעלי המניות – חברה מייצרת הפרדה משפטית בין החברה ובין בעלי המניות. החברה נחשבת לאישיות משפטית נפרדת, ולכן לא ניתן לגבות את חובות החברה מבעלי המניות באופן אישי. כלומר, במקרה של טענות כלפי החברה ניתן לתבוע אך ורק את החברה, ואילו בעלי המניות עצמם חסינים מתביעה אישית, למעט במקרים חריגים.
מס חברות - ברישום חברה הוא השוני בין מיסוי חברה לבין מיסוי עצמאי. מס חברות הוא 23% ולא משתנה בהתאם להכנסות החברה, לעומת זאת מיסוי עצמאיים נמדד לפי הכנסות ויכול להגיע עד 50%.

 

מהם המסמכים הנדרשים לפתיחת חברה בע"מ?

מסמך ראשון - יש למלא טופס של רשם החברות שבו יש למלא 3 אפשרויות לשם החברה, מתוך אפשרויות אלה יבחר שם החברה על ידי רשם החברות, וכן יש למלא כתובת עבור החברה.

מסמך שני - יש למלא טופס הצהרת בעלי מניות ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של בעלי המניות וואחוז האחזקה של כל אחד מהם בחברה.

מסמך שלישי - יש למלא טופס הצהרת דירקטורים ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של הדירקטורים החברים בדירקטוריון החברה.

בעלי המניות וחברי הדירקטוריון לא צריכים להיות זהים.

מסמך רביעי - יש לצרף לבקשה תקנון חברה.

מסמך חמישי - יש לצרף קבלה עבור תשלום אגרה לרשם החברות.

 

הליך פתיחת חברה הוא קל ומהיר ומתבצע ברשם החברות בעזרת עו״ד אשר מכין עבורך את המסמכים, מאמת חתימה ומגיש את המסמכים לרשם החברות.

 

תשלום אגרה לרשם החברות

רשם החברות (גוף המשתייך למשרד המשפטים ואחראי על ניהול מרשם החברות בישראל) מחייב בתשלום אגרה עבור פתיחת חברה חדשה ולאחר מכן אגרה שנתית עבור כל שנה בה החברה פעילה.

 

נכון למועד פרסום כתבה זו, אגרה עבור רישום חברה בשנת 2021, עומדת על סכום של 2,645 ש״ח. אולם, ביצוע תהליך רישום החברה באופן מקוון באתר של רשם החברות מקנה זכאות לאגרה מופחתת – חיסכון של 500 ש״ח באגרה. סכום האגרה המופחתת עומד על 2,167 ש״ח בלבד. על מנת לזכות בהנחה זו יש להיכנס לשירות התשלומים הממשלתי באתר של רשם החברות ולסמן ״רישום חברה מקוון (אגרה מופחתת)״ וסכום האגרה מתעדכן באופן אוטומטי.

 

לאחר פתיחת החברה בכל שנה קלנדרית יש לשלם אגרה שנתית עבור כל שנה בה החברה פעילה, אגרה שנתית עומדת על סכום של 1,511 ש״ח.

 

הן אגרת רישום חברה והן אגרה שנתית עבור חברה פעילה היא עבור שנה קלנדרית אשר תוקפה פג בסוף חודש דצמבר. לכן אם ברצונך לפתוח חברה לקראת סוף השנה הקלנדרית מומלץ להמתין מעט ולפתוח אותה בתחילת השנה הקלנדרית הבאה, ובכך לחסוך בתשלום האגרה.

 

מעוניינים לפתוח חברה בע״מ?

היכנסו ל- legal-it.co.il ותעשו זאת במחיר שפוי ותוך שני ימי עסקים בלבד!

 

לפתיחת חברה בע"מ לחצו כאן

המתוקים של ענבל - מארזים ממותגים ומתוקים
תכשיטים נגד עין הרע
רישום המלצה חדשה
המלצות טיולים בארץ
פרסום עסקים איכותי בגוגל ובאתר המלצה