תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים – מה מומלץ לעשות?

ההתנהלות של הנפגע בתאונת דרכים לצרכי פיצוי היא אל מול חברת הביטוח, כאשר במקרים רבים ניתן להסכים על הסכום מחוץ לכותלי בית המשפט. במרבית המקרים, כדאי מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין תאונות דרכים מומלץ ומנוסה בתחום טרם הפניה אל חברת הביטוח ומימוש הזכויות ולא להסתמך על ידע כללי ופניה עצמאית. חברות הביטוח מחזיקות בצי חוקרים ומשפטנים מנוסים אשר עיקר עבודתם היא להפחית את סכומי הפיצוי הללו, ועורך דין מיומן המכיר את התחום לעומקו ידע להגן על זכויות הנפגע ולהבטיח את מיצוי הזכויות וקבלת הפיצוי המקסימלי.

 

עורך דין תאונות דרכים מומלץ

 

בין הגורמים הנלקחים בחשבון בחישוב הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים:

  1. הוצאות רפואיות - כלל ההוצאות הרפואיות להן נדרש הנפגע בהמשך לפגיעה בתאונת דרכים. הוצאות אלה יכללו התייעצות עם מומחים, צילומים ואבחונים שונים, הוצאות על תרופות, טיפולים משקמים ולמעשה כל הוצאה שהתקיימה מעת האירוע ועד להגשת התביעה.

  2. הפסד השתכרות - אובדן ימי עבודה ואובדן שכר בפועל על פי תחשיב האובדן בפועל, לעצמאים או לשכירים, מיום הפגיעה ועד ליום הגשת התביעה.

 

  1. הוצאות נסיעה - כל הוצאה בגין נסיעה לצורך קבלת שירותים רפואיים, לרבות שימוש במוניות ונסיעות מיוחדות.

 

  1. סיוע אישי - הוצאות הסיוע האישי הישיר או העקיף לו נדרש הנפגע עקב האירוע. הוצאות אלה יכללו מטפל סיעודי אישי בעת הצורך, שירות ניקיון לבית, שירותי שמרטפות להורה ותמיכה אישית. עלות זו תגולם בתחשיב גם במידה והנפגע הסתייע בקרוביו ולא שילם בפועל בגין השירותים הללו. במידה ומי מבני המשפחה נטל חופשה מעבודתו לצורך זה ימי החופשה יכללו בתחשיב.

 

  1. פיצוי בגין כאב, סבל ועוגמת נפש - פיצויים אלה נקבעים בהתאם לאופי הפגיעה, אורך הטיפולים ואופיים, כמות ימי המחלה, המגבלה בפועל ופרמטרים נוספים. סעיף זה הוא המרכיב העיקרי של הפיצויים ונקבע בקפדנות ועל פני כלל הפרמטרים.

 

  1. פיצויים עתידיים - כל ההוצאות והפיצויים שצוינו לעיל מתייחסים להוצאות ולסבל שנגרם למפגע מרגע התרחשות תאונת הדרכים ועד להגשת התביעה בפועל. רכיב חשוב נוסף שנלקח בחשבון הוא ההוצאות העתידיות של הנפגע בכל אחד מן הפרמטרים האמורים, אובדן ופגיעה ביכולת ההשתכרות העתידית, אובדן ימי עבודה בעתיד, טיפולם, ניתוחים והוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה וכל ההוצאות שצוינו יחושבו גם בתחשיב כהערכה להוצאות עתידיות ויבואו בחשבון.

חשוב לציין כי התחשיב שיקבע וייחתם הוא סופי ולא ניתן יהיה לתבוע בעתיד את חברת הביטוח בגין אותה תאונה באף אחד מן הפרמטרים, למעט נסיבות ייחודיות.

 

המאמר בחסות משרד פרסום STG