שירותי קצין בטיחות בתעבורה - הפניית משאבי ניהול

 

שירותי קצין בטיחות בתעבורה מהלכים לשיפור התשואה של הארגון

שירותי קצין בטיחות בתעבורהחברות המעניקות שירותי קצין בטיחות בתעבורה תורמות יותר ויותר לפינוי משאבי ניהול, של כל ארגון, והפנייתם לפעילות נושאת תשואה. גם כאשר מדובר בחברות וארגונים אשר אינם מחויבים על פי תקינה והחוק, להעסיק קצין בטיחות בתעבורה, הרי שברגע שכל נושאי הטיפול הקשורים לצי הרכב של החברה מועברים לפיקוחה וניהולה של החברה המעניקה שירותי קצין בטיחות בתעבורה, מתפנים בעלי התפקידים שאינם מקצוענים ובקיעים בתחום לעסוק בתפקידי הניהול היצרניים עבור החברה.

גודל צי רכב המחייב קבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה

על פי החוק והתקינה נקבעו מספרים המתייחסים לסוגי כלי הרכב ואשר מחייבים העסקת קצין בטיחות בתעבורה לניהול צי הרכב. קצין הבטיחות בתעבורה יכול להיות עובד החברה או בעל תפקיד שהושם בחברה על ידי חברה המתמחה בשירותי קצין בטיחות בתעבורה.

ראוי לציון שמספרים אלה של כל רכב מהווים את הרף התחתון כלומר כל צי רכב שמונה מספר כלי רכב העולה על המצוין מחויב במינוי קצב"ת.

מנגד אנו מדגישים את הנטייה ההולכת וגוברת להפניית משאבי ניהול לתחומים מניבי תשואה על ידי מינוי קצב"ת גם כאשר צי הרכב קטן מהמספרים הנקובים בחוק.

שירותי קצין בטיחות בתעבורהמספר כלי הרכב המחייב טיפול של שירותי קצין בטיחות בתעבורה

1.   40 (או יותר) כלי רכב פרטיים

2.   20 (או יותר) כלי רכב כבדים או רכבי הסעת נוסעים

3.   20 (או יותר) רכבים מעורבים בעלי מאפיינים שונים (פרטיים + מסחריים + הסעות וכו')

כאמור כיום מקבל מאוד בעיקר על ידי חברות בעלות צוותי ניהול חדשניים להיעזר בשירותי קצין בטיחות בתעבורה גם כאשר צי הרכב של החברה מונה מספר קטן משמעותית מהמספרים המצוינים לעיל.

כאשר מנהלי ובעלי החברה עוסקים גם בניהול צי הרכב, ללא קשר לסוגי הרכבים, נמנע מהם להעניק את מלוא תשומת הלב לצדדים המניבים של הארגון.

המצב בולט בעיקר בחברות אשר נמצאות בתהליכי צמיחה והתפתחות. כאשר מספר כלי הרכב של החברה עולה בהתמדה. מבלי לשים לב מופנים לנושא צי הרכב, משאבי ניהול רבים, שאם אינם מופעלים על ידי קצין בטיחות בתעבורה שזה מקצועו הרי שלפנינו תחילתו של מדרון חלקלק שלעתים טומן בחובו הפסדים כספיים משמעותיים.

שירותי קצין בטיחות בתעבורה בחברות וארגונים בתהליכי צמיחה

אחד המאפיינים הבולטים בכל חברה או ארגון הנמצאים בתהליכי צמיחה והתפתחות, הנו מחסור תמידי בכוח אדם ותקנים, המאפשרים עמידה במטרות הארגון ויעדיו הכלכליים כפי שגובשו ועצבו על ידי בעלי החברה ומנהליה הבחירים.
בין אם מדובר בארגון שכלי הרכב שלו מהווים חלק בלתי נפרד ממערכת יצור התשואה (כגון רכבי שליחויות, רכבי הפצת סחורה, רכבים להסעת נוסעים, רכבי משא וכו'). ובין אם מדובר בחברה שצי הרכב שלה הנו רכבים פרטיים המשרתים את עובדי החברה כחלק מההטבות הניתנות להם על ידי החברה.
שירותי קצין בטיחות בתעבורהבכל מקרה ללא התארגנות מתאימה יימצאו את עצמם בעלי או מנהלי החברה משקיעים זמן, אנרגיה, ומשאבי ניהול נוספים בתחזוקת כלי הרכב, הדרכת הנהגים, טיפול שותף מול חברות ביטוח וכמובן במקרה של תקלות או תאונות דרכים גם הפניית משאבים לטיפול מול גורמים חיצוניים.
תהליך הדרגתי זה מתחולל לעתים ללא תשומת לב ההנהלה ויכול להביא למשברי ניהול ממשיים. זאת הסיבה שכיום נוטות חברות קטנות רבות להיעזר בשירותי קצין בטיחות בתעבורה גם במיקור חוץ. גם כאשר גודלו של צי הרכב כלל אינו מחייב מינויו של קצין בטיחות בתעבורה.
מבדיקות ומחקרים שנעשו עולה שחברות קטנות אשר מעבירות את ניהול צי הרכב שלהן לידי מנהל צי רכב מקצועי (קצין בטיחות בתעבורה) זוכות לשיפור וייעול משמעותי בתחומי הניהול האחרים.

 

לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה פנו לחברה מובילה לייעוץ והכוונה.