צו קיום צוואה - מפת דרכים לזמנים קשים

צו קיום צוואה - הנחיות לעת אבלות

תוקף משפטי של צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו התוקף המשפטי החוקי הניתן לצוואה שהושארה על ידי הנפטר. צו זה דומה במהותו לצו ירושה אלה שכאשר מדובר על צו ירושה הרי שלפנינו מקרה שבו לא הושארה צוואה ונעשית פנייה להכרזה על יורשים וצו ירושה. מנגד, כאשר אנו מדברים על צו קיום צוואה הרי שמדובר במצב בו הושארה ירושה על ידי הנפטר ויש להגיש בקשה לגורם המוסמך לשם אישור הצוואה וקבלת היתר למימושה של הצוואה כלשונה או בשינוי הבא לידי ביטוי בצו קיום צוואה.

הליך קבלת צו קיום צוואה

הפנייה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת לגוף במשרד המשפטים הקרוי הרשם לענייני ירושה וכוללת את הצוואה וכן מספר מסמכים. כמובן שהגשת בקשה מחייבת תשלום אגרות המפורטות על ידי משרד המשפטים ואשר ללא תשלום האגרה לא ניתן לקבל את הצו.

 

המסמכים הנלווים להגשת בקשה לצו קיום צוואה אינם אחידים והם נקבעים על פי הנוהל שנבחר להגשת הבקשה ובהתחשב בנסיבות. ככל שהצוואה מורכבת וכוללת נכסים רבים יותר ומספר היורשים רב וקירבתם לנפטר משתנה הרי שמתעורר צורך במספר רב של מסמכים נלווים להגשת הבקשה.

 

כיום ניתן להגיש גם בקשה לצו קיום צוואה דרך האינטרנט בהליך מקוון, אולם מסלול זה אפשרי לקרובים מדרגה ראשונה וגם אז עליהם לשלוח בדואר רשום את הטפסים המלאים כולם בתוספת אישור חתימות של עורך דין.

 

ראוי לציון שבגלל ההליכים הביורוקרטיים הנלווים כיום נהוג בכל מקרה, גם כאשר לכאורה המקרה פשוט, לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ולהיעזר בו לשם הגשת בקשה לצו קיום צוואה על מנת לזרז את ההליך ולמנוע מצב שבו הגשת בקשה ללא טפסים מסוימים או מילוי לא נכון של טפסים מסבך את ההליך ותוקע אותו לזמן רב ללא קבלת הצו.

 

לאחר פטירתו מוקפאים נכסיו של כל אדם ולא ניתן לעשות כל פעולה בנכסיו כגון ביצוע העברות כספים אל ומחשבון הבנק, שינוי בעלות על נכס נדל"ן, שחרור קופות גמל וכו'. הדרך היחידה לשחרור ההקפאה הינה קבלת צו קיום צוואה מאת הרשם לענייני ירושה.

 

צו קיום צוואה הינו התוקף המשפטי החוקי הניתן לצוואה שהושארה על ידי הנפטר. צו זה דומה במהותו לצו ירושה אלה שכאשר מדובר על צו ירושה הרי שלפנינו מקרה שבו לא הושארה צוואה ונעשית פנייה להכרזה על יורשים וצו ירושה. מנגד, כאשר אנו מדברים על צו קיום צוואה הרי שמדובר במצב בו הושארה ירושה על ידי הנפטר ויש להגיש בקשה לגורם המוסמך לשם אישור הצוואה וקבלת היתר למימושה של הצוואה כלשונה או בשינוי הבא לידי ביטוי בצו קיום צוואה.

 

הליך קבלת צו קיום צוואההפנייה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת לגוף במשרד המשפטים הקרוי הרשם לענייני ירושה וכוללת את הצוואה וכן מספר מסמכים. כמובן שהגשת בקשה מחייבת תשלום אגרות המפורטות על ידי משרד המשפטים ואשר ללא תשלום האגרה לא ניתן לקבל את הצו.המסמכים הנלווים להגשת בקשה לצו קיום צוואה אינם אחידים והם נקבעים על פי הנוהל שנבחר להגשת הבקשה ובהתחשב בנסיבות. ככל שהצוואה מורכבת וכוללת נכסים רבים יותר ומספר היורשים רב וקירבתם לנפטר משתנה הרי שמתעורר צורך במספר רב של מסמכים נלווים להגשת הבקשה.כיום ניתן להגיש גם בקשה לצו קיום צוואה דרך האינטרנט בהליך מקוון, אולם מסלול זה אפשרי לקרובים מדרגה ראשונה וגם אז עליהם לשלוח בדואר רשום את הטפסים המלאים כולם בתוספת אישור חתימות של עורך דין.

 

ראוי לציון שבגלל ההליכים הביורוקרטיים הנלווים כיום נהוג בכל מקרה, גם כאשר לכאורה המקרה פשוט, לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ולהיעזר בו לשם הגשת בקשה לצו קיום צוואה על מנת לזרז את ההליך ולמנוע מצב שבו הגשת בקשה ללא טפסים מסוימים או מילוי לא נכון של טפסים מסבך את ההליך ותוקע אותו לזמן רב ללא קבלת הצו.לאחר פטירתו מוקפאים נכסיו של כל אדם ולא ניתן לעשות כל פעולה בנכסיו כגון ביצוע העברות כספים אל ומחשבון הבנק, שינוי בעלות על נכס נדל"ן, שחרור קופות גמל וכו'. הדרך היחידה לשחרור ההקפאה הינה קבלת צו קיום צוואה מאת הרשם לענייני ירושה.

 

צו קיום צוואה

רשם לענייני ירושה וצו קיום צוואה

כיום בפועל על פי החוק ברגע שאדם נפטר כל רכושו ונכסיו מוקפאים ונתונים לשיקולו של הרשם לענייני ירושות ומכאן שיש לנקוט בהליך אקטיבי על מנת לשחררם ולהעמידם לרשותכם. גם כאשר לפנינו תיק ירושה פשוט לכאורה של יורש יחיד המחזיק בצוואה פורמלית ואפילו כזאת שנחתמה בנוכחות עורך דין הרי שללא הגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה לא יוכל היורש היחיד לעשות כל שימוש בירושה ותמנע ממנו כל גישה אל הנכסים המדוברים.

 


לדעתנו מומלץ בכל מקרה של פטירה להיעזר בעורך דין לענייני ירושות לשם היערכות נאותה לקבלת צו קיום צוואה בהקדם האפשרי ולא לנסות לפעול עצמאית ללא ליווי.