עורך דין משרד הפנים

משרד הפנים של מדינת ישראל מהווה את אחד מן המשרדים אשר הינו משמעותי באופן מיוחד ומאוד משפיע על הדמות של החברה במדינת ישראל. ההרשאה של משרד הפנים מתייחסת להיבטים הבאים – רישיון לאחיזה בנשק, אזרחות וכן תושבות בקרב מדינת ישראל, הנפקה של דרכון, מענק ויזה של עבודה בשטחים של מדינת ישראל, שלטון מקומי וכן רישום פרטי וכיוצא בזה. עורך דין משרד הפנים מומחה בטיפול בתחום משפטי במנעד רב של תחומים אשר מתייחסים לנושאים של אשרה ושל מעמד וכן של אזרחות. ביצוע טיפול שלעובדים זרים וכן הצאצאים שלהם, מענק אזרחות אל מול בני זוג אשר הינם גרים, מענק זכות עבור צאצא של בני זוג אשר הינם גרים, אשרה של כניסה, ויזה עבור עובד זר, נישואין אזרחיים, מענק של תושבות קבע, טיפול בהיבט של ידועים בציבור וכיוצא בזאת.

מה טומן בחובו עורך דין משרד הפנים?

באם הנכם נדרשים לכדי ייצוג משפטי הולם כנגד רשות מקומית בתוך השטח של מדינת ישראל ובאם הנכם נדרשים לכדי ייצוג אל מול משרד הפנים מפאת כל מיני גורמים, הגיעה העת כי תבואו לפגישה של ייעוץ, הכוונה ועזרה של עורך דין משרד הפנים. ליווי של מי מבינכם אשר מבקשים את השירות הזה במצב אשר מתייחס למשרד הפנים, בין אם מדובר למסירה של ניהול של תביעה כנגד משרד הפנים בין כותלי בית משפט בהתאם לדרישה של ערכאה משפטית כל שהיא, בין אם מדובר בצבירה של הטפסים אשר מחויבים מן המציאות עבור טיפול בבקשה שלכם וכן בין אם מדובר בייצוג משפטי במהלך תשאול ופגישה בשלוחה של משרד הפנים.

בנוסף לכך, תינתן בידכן ההזדמנות של חתימה על תצהיר עבור כל מיני בקשות בהתאם למה שהכרחי מאת צל משרד הפנים, כמו למשל – תצהיר של בריאות, תצהיר של הלאום היהודי שלכם, תצהיר אשר מהווה המרה עבור תעודת יושר שלכם וכל מיני סוגים שונים של תצהירים אשר הינם הכרחיים הרבה פעמים על ידי משרד הפנים של מדינת ישראל.