ניסוח הסכמי גירושין

אחד מהשלבים הראשונים של הדיונים בתיק גירושין בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה הוא אישור הסכם הגירושין אשר נחתם בין בני הזוג. עורכי דין ברחבי הארץ מסבירים שהסכמי גירושין נוגעים בנושאים השנויים במחלוקת בין בני הזוג במהלך הגירושין וכוללים החלטות הקשורות לחלוקת הרכוש, לדמי המזונות, למשמורת והסדרי הראייה של הילדים המשותפים וכן הלאה. 
לאחר עריכת ההסכם, נדרשים בני הזוג להגישו לערכאה משפטית לאישור (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני). החל מהרגע שהערכאה המשפטית מאשרת את ההסכם, הוא מקבל מבחינה משפטית תוקף של פסק דין. לאחר אישור הסכם הגירושין, יש להגיש אותו לבית הדין הרבני לצורך פתיחת תיק סידור גט, מאחר ולבית הדין הרבני הסמכות הבלעדית לטקס סידור גט.

 

 

הנושאים שנהוג לכלול בהסכם הגירושין

 

הסכמי גירושין דנים על פי רוב במספר נושאים סטנדרטיים, שאחד העיקריים שבהם נוגע לחלוקת הרכוש המשותף כגון זכויות בדירה, תכולת הדירה, רכב, כמו גם חשבונות בנק, חסכונות, חובות, עסקים משותפים, זכויות סוציאליות, תביעות משפטיות העומדות כנגד אחד מהצדדים, כתובה וכדומה. 


נושאים הקשורים לילדים כוללים התייחסות לעניין משמורת ילדים, מזונות ומדור ילדים, הסדרי ראיה, דרך גידול וחינוך הילדים, וכן אופן ומועדי תשלום המזונות, הצמדה למדד, הוצאות מיוחדות וכיוצא באלו. 
נושאים נוספים שעשויים להיכלל בהסכמי גירושין מתייחסים להגבלת המרחק הגאוגרפי מבחינת מקום המגורים ואו הגבלת יציאה לחו"ל של בן או בת הזוג, ביטול צווים שונים כגון צו הרחקה ועניינים אישיים לגבי קשרים עם המשפחות.

 

ניסוח הסכמי גירושין

 

לתת את הדעת גם לשינויים עתידיים

 

בהסכמי גירושין כדאי לתת את הדעת גם לשינויים עתידיים כגון הוספה או הפחתה של דמי מזונות, שינויים במשמורת והסדרי הראייה ועוד, וכן הסכמה על הדרכים שיינקטו לאכיפת ההסכם או לביצוע שינויים בהסכם על פי צורך, כמו פנייה לבוררות, לגישור, לערכאה משפטית מסוימת, מתן בטחונות, ייפוי כוח וכן הלאה. 
עורכי הדין מציינים שחשוב לכלול בהסכם כל נושא ועניין, ולו גם הפעוט והשולי, לכאורה, ביותר, שכן כבר היו דברים מעולם, ולא אחת קרה שהתפרצה "מלחמת עולם" על אחזקת חיית המחמד, ספר בישול או תמונות משפחתיות. 
במהלך בניית הסכם הגירושין, השאיפה הטבעית של כל אחד מהצדדים היא להתוות מצב אופטימלי עבורו. אולם בראיה הכללית, מוטב לנסח את ההסכם באופן מאוזן והרמוני כמה שניתן, המאפשר לכל אחד מבני הזוג להיות ברווחה כלכלית מספקת, תוך שמירה על יחסים תקינים. השתדלו לדלג על רגשי הנקם, גם אם ישנו קושי לצד הנפגע. צריך לזכור כי הנקמה לא מתאחה, אלא מכוערת ויכולה לפגוע גם בילדים המשותפים, אם ישנם.