כיצד אבחר משרד אדריכלים שילווה אותי

המלצות לבחירת משרד אדריכלים בהליכי בנייה רוויה.

משרד אדריכליםראשית עלינו להבחין בין בנייה רוויה לבין בנייה צמודת קרקע, בנייה כפרית או שכונה עירונית של בתים בודדים. בנייה רוויה משמעה בניני דירות שבדרך יתנשאו לגובה של שלוש קומות ומעלה ויהיו מרובות דיירים. כבר לפני שאנו ממשיכים ניתן להבחין שליווי של מבנה בנייה רוויה ידרוש ליווי מורכב יותר מעצם ריבוי הדיירים והמורכבות הנובעת מכך ובשל כך מוטב להעדיף במקרה זה ליווי על ידי משרד אדריכלים.

אכן גם בתכנונו ובנייתו של בית צמוד קרקע בבנייה כפרית צמודת קרקע מעורבים אין סוף גורמים ובמרבית המקרים משרד אדריכלים אשר מעניק ליווי למבנה בודד צמוד קרקע יהיה נגיש וזמין יותר לביצוע ליוו ופיקוח כנדרש.

כאשר אנו מדברים על בנייה רוויה אזי מוכפלת הדרישה לפיקוח פי כמה ועל כן תמיד עדיף לבחור משרד אדריכלים שיוכל להנגיש עצמו לטובת פיקוח וליווי מכלול השלבים התכנו והביצוע כאחת.

דוגמאות למצבים בהם קיימת עדיפות מובנית לבחירת משרד אדריכלים לשם קבלת שירותי אדריכלות כוללים, על פני הסתמכות על אופציה חלופית.

כאשר מדובר בבנייה רוויה חדשה ובעיקר כאשר יש כוונה להשתמש בבנייה ירוקה. מעורבים בהליך גורמים רבים אשר יש לסנכרן ביניהם ובמקביל לפעול מול גורמים רגולטוריים שונים.למשל אם יש כוונה לצייד את המבנה בפנלים סולריים לשם הפקת חשמל ליצור עצמי. כאשר מעורב משרד אדריכלים בתכנון וביצוע המיזם נתונים למשרד המשאבים הנחוצים, לקיים את כל הקשרים הדרושים על מנת להניע את קידומו של הפרויקט הן ברמה התכנונית והן בשלבי האישור והביצוע השונים.

תכנון שכונה בבנייה רוויה מצריך לרוב גם תכנון מבני ציבור בשכונה כגון גני ילדים, בית ספר ועוד. גם במקרה זה של בנייה רוויה אנו יכולים לזהות את מורכבותו של הפרויקט ולצאת מתוך הנחה שההעדפה תהייה לבחור במשרד אדריכלים שמסוגל לתת מענה לא רק לבנייה רוויה אלה גם מצוי בתכנון וליווי בניית מבני ציבור ומוסדות חינוך.

בנייה רוויהמשרד אדריכלים - מאפיינים מומלצים

ראשית אנו אמורים לבדוק את רקורד ההכשרה של האדריכלים במשרד ובעיקר בעליו של המשרד וזאת על מנת להבטיח ליווי שיעמוד בדרישות הרגולטוריות

במקום השני נרצה לבחון את ניסיונו של המשרד בליווי פרויקטים, כאמור הן בבניה רוויה והן במבני ציבור למשל. סביר להניח שבאתר המשרד נוכל למצוא גלריה והיסטוריה של פרויקטים מוגמרים.

הזמינות של המשרד להעניק לנו את מלוא תשומת הלב בכל השלבים של הליך התכנון והבנייה, הנו משמעותי ביותר וזאת על מנת שלא נתקע באחד משלבי הביצוע ללא ליווי ופיקוח הולם מטעמנו. במקרה זה ניתן להגיד שאם הבנייה היא בדרום עדיף לנו ליווי של משרד אדריכלים בדרום וכנ"ל לגבי הצפון.

לסיכום נמליץ לכם להיכנס לאתרי משרדי האדריכלים בסביבתכם ולבדוק את תוצרי העבודה שלהם, לפני שאתם מקבלים החלטה באיזה משרד תבחרו