משכנתא ללא הון עצמי - מימוש זכאות לאור התקנות המתחדשות

משכנתא ללא הון עצמי - בעיקר כאשר לכאורה לא קיים ההון

משכנתא ללא הון עצמימשכנתא ללא הון עצמי הלוואה נוחה או כישלון פיננסי מועד?

המשכנתא הנה ההלוואה בתנאים הנוחים ביותר הניתנת ללווים פרטיים (להבדיל מטייקונים אשר מקבלים הלוואות בתנאים מיוחדים) ואשר מיועדת להשקעה ורכישת נכסי נדלן. התנאים המיוחדים אותם מעניקה המדינה מתבטאים ברמות ריבית נמוכות ומשטר החזרים מועדף.
הזכאות למשכנתא נסמכת על קריטריונים אותם קובעת המדינה (הממשלה ומשרד השיכון) ואולם לקריטריונים כולם מכנה משותף אחד המחייב הון עצמי ברמה זאת או אחרת. לכאורה לא ניתן לקבל משכנתא ללא הון עצמי בשל הסיבה שהרגולטור מחייב רמות קבועות של הון עצמי לצורך מימוש הזכאות למשכנתא.

 

ההון העצמי יוגדר כהון זמין או שווה ערך הוני אשר ניתן להעמידו לטובת רכישת הנכס הנדל"ני המבוקש.

משכנתא ללא הון עצמי - האם יש סיכוי למימוש הזכאות?

משכנתא ללא הון עצמי הנו הליך מורכב שילווה בדרך כלל, על ידי יועץ משכנתאות עצמאי ובלתי תלוי, שמתפקידו לייצר את התשתית ההונית וההיערכות הנדרשת לשם כך שבסופו של הליך יהיה ניתן להצליח ולממש את הזכאות למשכנתא ללא הון עצמי הנראה לעיין בתחילת התהליך.

אנו מצויים בתקופה בה בשל הפערים החברתיים ופערי סכר מסורתיים… הולכים ורבים אזרחי מדינת ישראל, אשר על פי כל הגדרות משרדי הממשלה השונים וכל הגופים הרגולטורים, הנם בעלי זכאות מובהקת לקבלת משכנתא לצורך רכישת דירה, אולם בצל מחירי הדיור הנוסקים ויוקר המחיה שלא חדל מלעלות מתקשה קבוצה זאת לעמוד בתנאי הסף של ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת משכנתא.

 

על פי התקנות וההוראות הקיימות על רוכשי דירה ראשונה להעמיד הון עצמי שאינו נופל מ-25% מערך הנכס המיועד לרכישה לצורך אישור וקבלת המשכנתא. משפרי דיור ורוכשי דירה שנייה אמורים להעמיד לפחות 50% הון עצמי לשם קבלת המשכנתא. מכאן הולכים ורבים הזכאים שאין ידם משגת, על פניו להעמיד הון עצמי מספק.

יועץ משכנתאות עצמאי ומשכנתא ללא הון עצמי

כאמור כאשר מתברר שהנכם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת משכנתא ולעתים כבר מימשתם את תחילתו של התהליך והוצאתם תעודת זכאות. לא בהכרח יעמיד לרשותכם בנק המשכנתאות את הלוואת המשכנתא. יועצי המשכנתאות של הבנק פועלים אך ורק על פי הקריטריונים העומדים לרשותם ואם אין בידכם להציג הון עצמי העומד ברף שנקבע על ידי הרגולטור לא תזכו לממש את זכאותכם.

זהו המצב הזמן ליצור קשר עם יועץ משכנתאות עצמאי בלתי תלוי המתמחה בתחום בניית התשתית לצורך קבלת משכנתא ללא הון עצמי.

יצירת תשתית הונית זאת מצריכה ניסיון רב, ידע והיכרות עם על הגורמים הנוגעים בדבר. קיים צורך מובהק להכרות עם דרישות הבנקים למשכנתאות וכמובן ניסיון עבודה קודם אל מולם. על יועץ המשכנתאות העצמאי להיות בקיא בפעילות גם מול הבנקים המסחריים ועליו להיות בעל יכולת תכנון להיערכות כלכלית, הונית שתאפשר, לא רק לזכות ולקבל משכנתא ללא הון עצמי, אלה גם לעמוד בכל דרישות ההחזרים העתידיות מבלי לסכן את הלווים ייתר על המידה.

משכנתא ללא הון עצמי

הלוואת המשכנתא הנה ההשקעה הגדולה ביותר שתעשו בימי חייכם, במידה ואינכם עוסקים בתחום ההשקעות. המלצתנו החד משמעית היא לבדוק היטב ולבחור לעצמכם בכל מקרה יועץ משכנתאות עצמאי ובלתי תלוי בעל ניסיון הפועל בתחום זה לפחות 10 שנים (גם כאשר אתם עומדים בדרישות הסף הנדרש כהון עצמי לקבלת משכנתא). מובטח לכם שתזכו לממש את זכאותכם בתנאים הטובים ביותר האפשריים למצבכם.