משאית מנוף - הובלות מהעת העתיקה ועד לעידן משלוחי הרחפן

משאית מנוף בעת העתיקה - הייתכן?

משאית מנוףגם טובי המדענים החוקרים את נפלאות הארכיטקטורה העתיקה, עדיין אינם יודעים להסביר כיצד נבנו הפירמידות מצריים או מקדשי המאיה. על קיומן של השארות רבות אף לא אחת מהן גורסת, שלרשות העבדים והפועלים שהקימו ובנו כמה מנפלאות תבל לא נעזרו במשאית מנוף על מנת להוביל ולהניף את האבנים העצומות המרכיבות את המבנים הענקיים הללו.

האמצעים בהם השתמשו בוני הפירמידות השונות אינן נהירות אך ברור שאילו היו מבוצעות עבודות אלו היום מרבית העבודה הייתה מתבצעת על ידי משאיות מנוף שמסוגלת לאסוף את האבנים העצומות ממקום מחצבתם ולהובילם ולהניפן אל מקומן במבנה.

העבודה גם לא התבצעה בעזרת כדורים פורחים. להנפת משאות כבדים וחלקי קונסטרוקציות ובעיקר חלקי אנטנה המוצבים על גורדי השחקים משתמשים במסוקים אך עדיין יכולתם מוגבלת מבחינת המשקל אותו הם נושאים.

משריות מנוףמשאיות מנוף מהתחלה ועד לסוף - המשימה

הייחודיות של משאיות מנוף, טמונה ביכולת לבצע אין סוף מטלות מורכבות, שבעבר לשם ביצוען היו נדרשים מספר כלי עבו

דה או אין סוף ידיים עובדות. משאית מנוף חדישה, המופעלת על ידי מפעיל מיומן מאפשרת כיום ביצוע משימות מורכבות רב שלביות במהירות יחסית גבוהה.

משאיות מנוף אוס

פות כיום חומר גלם כגון ברזל גולמי מנמל ימי, מובילות אותו לאתר עבודות הברזל שם מכינים את קונסטרוקצית הברזל וכאשר הקונסטרוקציה מוכנה, משאית מנוף תאסוף אותה ותוביל אותה ליעדה ובמקרה הצורך תניף אותה ישירות למיקומה בגובה. משאית מנוף נראית כיום לכל מי שנזקק לה כדבר מובן מאיליו אולם אנו יודעים שבפיתוח אמצעי הובלה והנפה זה הושקעו משאבי פיתוח רבים.

משאית מנוף בעידן משלוחי הרחפן

האם אנו עומדים בפני שינויים בתחום ההובלות וההנפה של משאות ומטענים? התשובה היא כמובן כן, אך בהסתייגות אחת והיא שאלת הזמן. אנו חיים כיום בתקופת מעבר בה באזורים מסוימים החלו להתבצע משלוחים של חבילות קטנות ואוכל בעזרת רחפנים. רחפנים אלה מקצרים את טווח הזמן של המשימה באופן משמעותי ואולם הם מוגבלים במשקל שהם יכולים לשאת.

לצד זה עלינו לזכור שעל מעבורות החלל שעשו דרכן אל תחנות החלל בעבר היו מורכבות זרועות מנוף (Canadarm). מעבורות אלה נשאו מטענים כבדים ביותר לגובה רב.

כיום משתמשים כאמור במסוקים לצורכי הנפה של חלקי אנטנות שיש לקבען בראשי גורדי השחקים. זהו גובה ששום משאית מנוף או אפילו עגורן אינם מגיעים אליו.

משאיות מנוף

 

ביודענו את מה שצוין לעיל, יש להניח שמשאיות מנוף ימשיכו לבצע את משימותיהן בעתיד הנראה לעיין. גם אם המשקל אותו יוכלו הרחפנים לשאת, יעלה בהתמדה ואף ייעשה בהם שימוש להסעת נוסעים, הרי שמשאיות מנוף ימשיכו לבצע את תפקידן בשינוע והנפה של מטענים מגוונים לתעשייה, בנייה ומסחר.

ניתן למצוא כיום חברות המפעילות ציי משאיות מנוף משוכללות ביותר שביכולתן להגיע לגבהים גבוהים מאוד ולשמש את כל תחומי הבנייה מסחר ותעשייה לייעול הביצועים הנדרשים וחיסכון בהוצאות בו זמנית.