ההנהלה החדשה במעבדות איזוטסט שומרת על הסטנדרטים

ענף הבנייה הוא אחד הענפים החשובים בישראל ומדובר בתעשייה המגלגלת מדי שנה כ-90 מיליארד ₪ ומהווה כעשירית מהתל"ג. בעוד שתחום הבינוי נמצא בתנופה מתמדת, אנו עדים גם לכשלים רבים המתרחשים לעתים קרובות עקב שימוש בחומרים מאיכות ירודה והתרשלות פושעת בתהליך העבודה במיזמי בינוי שונים. אירועים אלו רק מדגישים עד כמה שוק הבינוי הישראלי משווע לגורמים מקצועיים בעלי גוף ידע נרחב ומעמיק שיספקו אמת מידה מושכלת לתהליכי עבודה נכונים ולשמירה קפדנית על איכות הבנייה.

 

בארבעים השנים האחרונות, קיים בשוק גורם מקצועי מסוג זה אשר לא נס לחו, על אף שנות הוותק הרבות. תהפוכות רבות עברו בחלוף השנים על מעבדות איזוטסט – אך גם כיום הן מציבות סטנדרטים באיכות הבנייה שראוי שיזמים רבים יותר יאמצו אל חיקם.

 

מעבדות איזוטסט

מעבדה אחת וגלגולים רבים

את צעדיה הראשונים של מעבדות איזוטסט ניתן לזהות כבר בשנת 1978, אז הוקמה מעבדה קטנה לבדיקות איכות בקרית שמונה, "מבדקת הגליל" שמה. במעבדה פעלו מספר אנשי מקצוע אשר סיפקו שירותי הערכת איכות למיזמי בנייה.

ככל שהתרבו המשימות השונות מול הלקוחות השונים, נלמדו פתרונות יעילים יותר שניתן יהיה ליישם בשטח. כך, לאחר 18 שנות פעילות בה רכשה החברה ידע מקצועי רב והכשירה את עובדיה למגוון משימות חדשות, זכתה המעבדה לאישורה של הרשות להסמכת מעבדות והחלה לפעול כמעבדה רשמית מאושרת.

 

עם זאת, מעמדה של איזוטסט כגורם המוביל את תעשיית הבניה ומציב את הסטנדרטים לאיכות החל דווקא לאחר רכישת החברה. בשנת 2001, בחרה קבוצת משקיעים לרכוש את המעבדה והביאו אותה בסופו של דבר אל הישגיה העדכניים. בשלב זה, שונה רשמית שם המעבדה מ"מבדקת הגליל" ל"איזוטסט".

גם לאחר רכישת המעבדות בשנית ב-2014, נשמר הסטנדרט הגבוה על ידי שמירה על רובם של העובדים ככולם מועסקים, ובכך גם על גוף הידע הנרחב ובערך המוסיף אותו הביאו העובדים לחברה.

איכות עבודה בלתי מתפשרת

כיום, יש למעבדות איזוטסט מקום של כבוד ייחודי בעולם בקרת האיכות בתחום הבינוי ועובדיה הרבים הזמינים בפריסה ארצית, מספקים היצע רחב מאוד של שירותי בדיקה והערכת איכות בשטח ובמעבדות המחזיקות בציוד מתקדם.

מליווי בתהליכי בנייה ירוקה ועד לפיקוח על ייצור הבטון – מדובר בכוח אדיר בתעשייה שטרם אמר את מילתו האחרונה.