מחירון ועלויות מעקב אישות

מחירון ועלויות מעקב אישותאיציק מאיר חוקר פרטי סיקורית חקירות

טל נייד 053-6202089.

ביצוע מעקבים אחרי בוגדים ובוגדות .


כולל: 2 עוקבים. אחד נוהג ברכב והשני רכוב על אופנוע.
עלויות:450-590 לשעת מעקב+ 8 שקלים לכל ק"מ.
אנו עובדים בכל הארץ כולל בחו"ל.
מינימום מעקב בשעות:6 שעות.

 

 

חקירות מעקבים ותצפיות אחרי בוגדות ובוגדים. עלות למעקב יומי מינימום

6 שעות.

למותר לציין כי נסיוננו הרב שנים ( 40 שנה) בחקירות אישות לימדונו כי מה

שלא מתעדים  במועד הנכון, או אז   אפשר כי לא תהיה הזדמנות חוזרת.

 

סיקורית חקירות

איציק - חוקר פרטי

053-6202089