כל מה שחשוב לדעת על פיצול דירות

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת בישראל התופעה של פיצול דירות. אנשי הצוות המקצועי של חברת רישוי קל מסבירים שהדבר נובע על רקע מחירי הנדל"ן הדיור בארץ שמרקיעים אל השחקים וכלכלנים מגדירים זאת כבועת נדל"ן, כשמצד אחד קיים מחסור משמעותי בדירות למגורים, אך מאידך מתקשים האנשים לעמוד בגובה המחירים ולרכוש נכסים, כשברירת המחדל היא מגורים בשכירות.

הגידול בביקושים בשוק הדירות להשכרה, הווה עבור רבים מבעלי הדירות הזדמנות פז להכפיל או להשליש את הרווחים על ידי פיצול דירות גדולות למספר יחידות דיור קטנות. יחד עם זאת, על אף שתופעה הזו הולכת ומתרחבת ככל שגדלה מצוקת הדיור, לעתים קרובות מאוד קורה שהיא נעשית שלא על פי חוק.

 

פיצול דירות ללא היתר כדין

מחברת רישוי קל מדגישים שפיצול דירות ללא היתר כדין מהווה עבירה על החוק לכל דבר ועניין, ועלול להוביל לתביעה משפטית והגשת כתב אישום, קנסות כבדים וצו הריסה. ואולם, במידה ופיצול הדירה נעשה בהיתר, אזי לא זו בלבד שניתן להשכיר את היחידות שפוצלו כיחידות נפרדות, אלא שהחוק מתיר גם למכור אותן כיחידות נפרדות.

החוק בישראל לרוב אינו נוטה להתיר פיצולי דירות, ובפרט כשמדובר בפיצול דירה בבנייה רוויה. המציאות מראה שעד כה, הדירות שזכו בסופו של דבר להיתר פיצול, רובן ככולן הן דירות אשר חולקו לשני אגפים בלבד, כשבאחד מהאגפים הללו מתגוררים בעל הנכס עצמו או מי מבני משפחתו.

 

 איתור נזילות מים עם חברה מקצועית

 

התנאים לקבלת היתר על פי חוק לפיצול דירות

יתירה מכך, בכל המקרים הללו שבהם אושרו הבקשות לפיצול דירות, לווה התהליך על ידי אנשי מקצוע המתמחים בהליכי הרישוי ועבודה שוטפת אל מול הרשויות.

החוק קובע שפיצול דירות יעשה באישור מהנדס העיר בלבד, ותוך התניית מספר תנאים בהם: שטח היחידה הנוספת איננו פחות מ- 30 מ"ר, יחידת הדיור מתווספת בהסכמתם של 75% לפחות מבעלי הדירות בבניין המגורים, וכן שמספר יחידות הדיור המתווספות בבניין המגורים אינו עולה על 30% ממספר הדירות ההתחלתי.

עם זאת, בבתים פרטיים צמודי קרקע הסיפור שונה לחלוטין, היות ובשנת 2017 נחקק חוק בהוראת שעה המאשר הוספה של יחידת דיור אחת לבתים צמודי קרקע, זאת בתנאי שהמבנה הקיים הוא בשטח של 120 מ"ר לכל הפחות, והיחידה הנוספת היא בגודל מינימלי של 45 מ"ר.

 

איתור נזילות מים

בתחום המים, עיכובים בטיפול עלולים ליצור נזקים רציניים מאד שלעתים תיקונם יכול להידרדר לעשרות אלפי שקלים. אם הנכם מתמודדים עם נזילות מורכבות שמוצאן הן בתשתיות של המבנה, מומלץ לפנות לחברה אשר ברשותה קיים ציוד מקצועי ומתקדם שנדרש עבור איתור נזילות מים. במידה ומצאתם חברה כזו, בעזרת הציוד הייחודי שלה יתאפשר איתור הדליפות במקומות הנסתרים.