האם צריך עורך דין עבור ייפוי כח מתמשך

מרבית בני האנשים אינם נוטים לחשוב על שינויים בריאותיים קיצוניים אצל בני המשפחה הקרובים אליהם, כולל הם עצמם ולכן, מרבית האנשים אינם מכירים את המושג: "יפויי כוח מתמשך". יחד עם זאת, חשוב מאוד שלא לעצום עיניים ולהיות מודעים לכל מה שחשוב במקרה של התדרדרות במצבו הבריאותי של אחד מבני המשפחה הקרובים לכל אדם או אפילו האדם עצמו. בשנת 2017 בהתאם לחקיקה חדשה בתחום האפוטרופסות המאפשרת לכל אדם בעודו צלול להסדיר את דרך הטיפול בו במקרה שבעתיד הוא יזדקק לטיפול בריאותי אינטנסיבי ולא יהיה כשיר להחליט באופן עצמאי אל ההחלטות המדוברות. מדובר על חתימה של האדם על מסמך הקרוי: "ייפוי כח מתמשך" אשר צריכה להתבצע בנוכחות עורך דין  לייפוי כח מתמשך שיטפל בנושא.

האם צריך עורך דין עבור ייפוי כח מתמשך

 

מהו ייפוי כח מתמשך?

עד היום כאשר אדם נתן ייפוי כוח לצורך ביצוע פעולות בשמו, אותו ייפוי כח היה תקף עד למקרה שבו ידרשו פעולות והוראות בהם הוא יאבד את יכולותיו השונות. כאשר האדם היה מגיע למצב שבו הוא לא מסוגל לפעול באותם עניינים תוקפו של ייפוי הכח שלו היה מאבד מתוקפו, גם כאשר היה מדובר על ייפוי כוח כללי נוטריוני. אולם כיום, הגשת ייפוי כח מתמשך מאפשר להעניק את אפשרות שייפוי כחי נתן על ידי אדם כשיר ויכנס לתוקף שתו כאשר האדם אשר מעניק את ייפוי הכח המתמשך יאבד את יכולתו לקבל החלטות בענייניו באופן מושכל. לפי החקיקה, אדם אשר חותם על ייפוי כח מתמשך כאשר הוא כשיר, יאפשר לו להיכנס לתוקף כאשר הוא יאבד את יכולתו לקבל החלטות בענייניו וכך הוא בעצם יגן על רצונו הפרטי ועל האוטונומיה שלו. ניתן למנות כמיופה כח אדם שמלאו לו 18 שנים והלאה ועל מנת למנות את האדם המדובר למיופה הכח יש צורך למלא טופס שהוגדר מראש במסגרת התקנות המדוברות. הגשת מסמכים לייפוי כח מתמשך צריכים להתבצע לרוב על ידי עורך דין העוסק בתחום.

 

כיצד מגישים ייפוי כח מתמשך

בכדי להגיש ייפוי כח מתמשך יש צורך לחתום על מסמך המכיל בו את כל הפרטים אודות ייפוי כח זה בנוכחות עורך דין. חשוב מאוד שהמסמך המדובר יכיל את כל הפרטים הרלוונטיים והחשובים כגון: העניינים בהם הממנה בוחר ליפות את כוחו של הממונה בייפוי כח מתמשך. כמובן שיש לבחור את העניינים המדוברים בהתאם למה שקובע החוק. בהתאם לחוק ממנה יכול ליפות את כוחו לממונה בעניינים כגון: עניינים אישיים הנוגעים לרווחתו האישית, בריאותו, מקום מגוריו, ענייניו הגופניים, צרכיו היומיומיים ועוד, ענייני רכושו של האדם, ענייני בריאותו.

 

חתינה על ייפוי כח מתמשך מחייבת ליווי מקצועי של עורך דין שהוסמך לעניין שלאחר מכן יעביר את ייפוי הכח החתום לאפוטרופוס הכללי.

 

בעוד שבעבר לצורך עריכת ייפוי כח מתמשך, חתימה עליו ועוד, היה צריך לעבור תהליך בירוקרטי תובעני ומתיש מול עורך הדין הנבחר והגופים הרלוונטיים לתהליך, כיום ניתן לבצע את ההליך בצורה פשוטה ונוחה באמצעות בחירה בעורך דין אשר יבצע עבורכם את ההליך באופן מקוון. ייפוי כח מתמשך מקוון מאפשר לקצר את ההליכים הנדרשים לצורך ביצועו וקיומו בפועל, באמצעות ביצוע כלל הפעולות הנדרשות עבורו באופן ממוחשב וללא צורך להגיע באופן פיזי לכל מקום שבו תדרשו להגיש את המסמכים הרלוונטיים. פגישה אחת עם עורך דין אשר עוסק בתחום ייפוי כח מתמשך באופן מקוון, תסייע לכם לצלוח את התהליך בצורה הטובה, הקלה, הנוחה ביותר וכמובן, המהירה ביותר שיכולה להיות.