יועצי נגישות מימוש שוויון ההזדמנויות

 

יועצי נגישות - הזרוע המנחה והמפקחת של החוק

יועצי נגישותשמר בטיחות והנדסה הנה חברה המתמחה במתן כיסוי כולל של תחום יועצי נגישות. יועצי נגישות השירות ויועצי נגישות מתו"ס. החברה מבצעת בדיקות והערכות נגישות ומגישה דוחות נגישות לצורכי טופס 4 ואישורים נוספים.

בשנים האחרונות נחקקו חוקים ותוקנו תקנות נגישות מחיבות על מנת לשפר ולאפשר את מימושו של החוק לשוויון הזדמנויות. חוק אשר בין מטרותיו,  להעניק הזדמנות שווה לנגישות, לאנשים וילדים המוגבלים בתנועתם.

מרבית התקנות נובעות מחוק שוויון הזדמנויות שנחקק ב-1998 ולו השלכות הן על חוקי תכנון ובנייה של מבנים חדשים והן על התאמות שיש לבצע במבנים קיימים.

מטרתם של חוקים ותקנות אלה ליצר מנגנוני בקרה המופעלים על ידי יועצי נגישות שאמונים על מימושן של התקנות שיאפשרו גם למי שתנועותיו מוגבלות גישה חופשית למקומות ציבוריים ומוסדות חינוך.

בישראל קיים יחס מיוחד לנכי צהל המוגבלים בתנועתם והמדינה מפנה משאבים על מנת לאפשר להם לתפקד כמה שיותר באופן עצמאי. אולם לצד ההשקעה בנכים עצמם התקיימה שנים הזנחה בתחום תקנות התכנון והבנייה של מבנים ומוסדות ציבור. בשנים האחרונות לאור הגברת המודעות והלחץ הציבורי הותקנו תקנות מחמירות ומנגנוני פיקוח המופעלים על ידי יועצי נגישות משפרים את המצב באופן משמעותי.

יועצי נגישותחוק שוויון הזדמנויות שחוקק ב-1998, התייחס הן למבנים קיימים והן למבנים בהליכי תכנון ובנייה והעניק לבעלי הנכסים זמן סביר להתקנת ושינויים שעליהם לבצע בעזרת יועצי נגישות, שיביאו את המבנה לעמידה בדרישות החוק שאם לא כן ישללו מהם רשיונות העסק שלהם.

כמובן שכאשר מדובר במבנים קיימים הרי שמדובר בהתאמות שהתכנון והביצוע שלהן מורכב ולעתים נדרש זמן רב לביצועו. כאשר מדובר במבנים חדשים, הרי שיועצי נגישות מתו"ס מעורבים כבר בשלב התכנוני ולא כל שכן בשלבי הביצוע בפיקוח על יישום החוק והתקנות הנגזרות ממנו.

יועצי נגישות השירות כיום תורמים את חלקם בהכוונה ופיקוח על התאמות שיש לבצע על מנת לאפשר לכל מי שמוגבל בתנועתו ליהנות משימוש במבנה. בין אם מדובר במקום פרטי ובין אם מדובר במבנה ציבורי.

קיימת חשיבות שמי שמייעץ ומפקח על הביצוע יהיה בעל הסמכה והכשרה לעסוק בכך אלך הנוסף יהיה בעל הכשרה בתחומי ההנדסה על מנת לאפשר לבצע את ההתאמות והשינויים באופן המיטבי.

יועצי נגישותיועצי נגישות השירות מסייעים לבצע התאמות במרחב המחייה של בעלי מוגבלות תנועתית אשר מטרתם לאפשר התנהלות עצמאית כמה שיותר תוך הקפדה ושמירה על בטיחותם של המוגבלים בתנועתם.

שמר הנדסה ובטיחות מוסמכים להעניק לכם יעוץ בכל תחומי הנגישות. הן בהתאמת מבנים קיימים והן בשלבי תכנון וביצוע של מבנים חדשים.