חקירות קיניין רוחני זכויות יוצרים סמני מסחר ומותגים

מהן קיניין רוחני זכויות יוצרים סימני מסחר ומותגים?


האמור לעיל הינו אחד הענפים המרכזיים בהם עוסקים דיני הקניין הרוחני. זכות היוצר ביצירתו, אשר נחשבת לקניינו הרוחני, כוללת מגוון רחב של זכויות משפטיות המעניקות הגנה ליצירה מפני שימוש בלתי מורשה על ידי אחרים, ומאפשרות ליוצר לנצל ולהפיק את התועלת הכלכלית המקסימאלית מהיצירה שהינה פרי עמלו. זכות יוצרים נחשבת לזכות אדם בסיסית ומשכך היא זוכה להגנה נרחבת, זאת במטרה להעניק לבני האדם תמריץ להמשיך ליצור ולהעשיר את עולם הביטויים ואת האינטלקט החברתי בכללותו.


משרד סיקורית חקירות עוסק מזה 40 שנה בחקירות בתחוום הקניין הרוחני סימני מסחר ומותגים בשיתוף משטרת ישראל ומביא לידי תפיסת העבריינים באמצעות חקירות עומק, הפעלת אנשי מודיעין שטח, הפעלת מדובבים, הפעלת חוקרים בכיסוי וכן באמצעות מעקבים ותצפיות. למותר לציין כי חקירות מיסוג זה נמשכות לעתים תקופות לא מבוטלות ועל הלקוח לקחת נושא זה לידי שיקול במימד הפיננסי, קרי עליות מול תועלת.לטעמי על הלקוח לכוון אל העתיד ולא לראות את נושא עבירת הקניין הרוחני במישור הצר בהוה אלא במישור העתידי. רוצה לומר מי שעבר כנגד אדם או חברה או עסק עבירת קיניין רוחני פעם אחת אפשר שיעבור כנגדו עבירות מיסוג זה פעמים נוספות.


לצורך יעוץ ופגישת יעוץ ללא עלות בפגישה ראשונית פנו ליצחק מאיר בעל משרד סיקורית חקירות טל נייד 053-6202089.
טל במשרד 03-9646198.