חוקר פרטי

חוקר פרטי הוא אדם העוסק באיסוף מידע על הזולת במסגרת אזרחית עבור לקוחותיו

 חוקר פרטיחוקרים פרטיים עוסקים במגוון רחב של  תחומים ובהם: מעקבים ותצפיות, חקירות כלכליות, איתור צוואות יורשים וירושות, חקירות מסחריות, חקירות עסקיות,  חקירות רקע, חקירות מחשב וסייבר, איתור מוציאי דיבה ולשון הרע ברשתות החברתיות,  חקירות מודיעין עסקי תחרותי (ריגול תעשייתי על פי חוק) חקירות במישור הפלילי, חקירות הונאה ועוקץ,  חקירות אישות (בגידה/גירושים), איתורי כתובות ואנשים, איתור חייבים, איתור נמלטים, איתור נעדרים, איתור רכוש, חקירות ביטוח ונזיקין, איסוף מיידעים קשים  ממקורות, חקירות בתחום הנוער, חקירות מגזר, מהימנות עובדים, מניעת גניבות ממעביד, חקירות בכיסוי, חקירות בדיבוב, בדיקות פוליגרף, סקרי בטחון ובטיחות ועוד.

 

לצורך ביצוע עבודתו, החוקר הפרטי נעזר בציוד ייעודי מתקדם ממיטב הטכנולוגיה הקיימת והמתפתחת ומאגרי מידע שונים. החוקרים הפרטיים פועלים בכפוף לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב  1972 ומחויבים לעבוד על פי כללי אתיקה מחמירים!

 

הקריטריונים לקבלת רישיון חוקר פרטי בישראל הם התאמנות בחקירות (התמחות) במשך 3 שנים במשרד חקירות, תחת פיקוחו האישי של מנהל המשרד ובאישור המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשרד המשפטים. בסיום תקופת ההתאמנות יש לעבור מבחן הסמכה של משרד המשפטים.

 

לקבלת רישיון בעל משרד חקירות יש צורך לצבור ותק של 5 שנים כחוקר פרטי מורשה, להגיש בקשה למשרד המשפטים ולקבל את אישור הוועדה דנן. חוקר פרטי שאינו מחזיק ברישיון לניהול משרד חקירות אינו רשאי לקבל עבודות מלקוחות פרטיים. רישיון החוקר הפרטי מקנה לו את הזכות לעבוד במשרד חקירות מורשה.

 

רישיון לחוקר פרטי ניתן לשנה אחת בלבד. מדי שנה יש לחדש הרישיון לשנה נוספת וזאת במידה ולא הוגשו תלונות כנגד החוקר ולא נפתחו הליכים פלילים כנגדו.

סוגי חקירות פרטיות נוספים:

 

חקירה סיעודית, החוקר הפרטי מתחקה אחר מבוטחים הטוענים למצב סיעודי ובודק האם  מבצעים פעולות "כישורי חיים" כגון הליכה, מעברים, אכילה, לבוש ושמירה על סוגרים.

 

חקירת איתור / איכון, החוקר הפרטי מבצע חקירה לאיתורו של אדם.

 

חקירה תפקודית, החוקר הפרטי מתחקה אחר פעולותיו הפיזיות של אדם, בדרך כלל מבוטח הטוען למצב פיזי או נפשי מסוים כדי לאמת או להפריך טענותיו.

 

חקירת מעקב, החוקר הפרטי מתחקה אחר אדם כדי לתעד סדר יומו ועיסוקיו הכלליים. מעקבים נעשים בחקירות אישות כמו גם בחקירות ביטוח שונות.

 

חקירה כלכלית, החוקר הפרטי אוסף מיידעים ממקורות שונים  אודות אדם או גוף אחר לבחינת יכולותיו הכלכליות נכסיו וחובותיו.

 

דיבוב וחקירות בכיסוי,  שיטה לתחקור נחקרים לקבלת מידע בעורמה ו/או שכנוע לקבלת מידע. המתוחקר אינו  יודע שלפניו חוקר פרטי.

 

תשאול, שיטת חקירה לקבלת מידע ממתוחקר באופן פרונטלי,  המתוחקר יודע שלפניו ניצב חוקר פרטי.

גביית עדויות חתומות, הנחקר יודע כי ניצב מולו חוקר פרטי וכאן נכנסות שיטות חקירה מתוחכמות, קרי הפעלת "פסיכולוגיה חקירתית" ועוד.

 

אתיקה מקצועית

 

חוקר פרטי יפעל כלפי לקוחו בנאמנות ודין היחסים ביניהם כדין היחסים בין שליח לשולחו. החוקר הפרטי אינו רשאי להתחזות לגורם רשמי כלשהו (שוטר, פקח,  עובד מדינה,  עובד המוסד לביטוח לאומי וכדומה), ואינו רשאי להציג עצמו כבעל מקצוע אחר הטעון ברישיון (פסיכולוג  למשל), אלא אם יש לו רישיון כזה. עם זאת, החוקר רשאי לאמץ לעצמו שם או זהות בדויים, לצורך ביצוע משימתו. החוקר הפרטי אינו רשאי לעבור על החוק בשום מקרה, לרבות ביצוע האזנות סתר.

 

חוקר פרטי לא יתנה את  שכר הטרחה לעבודתו בתוצאות החקירה למעט  בחקירות איכון (איתור כתובות ואנשים). חוקר פרטי לא יזום חקירות מתוקף מידע שהגיע לידיו. חוקר פרטי ימסור לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה, לידיו או לידי מי שהסמיך לכך, ידיעות שגילה בדבר ביצוע עבירה. חוקר פרטי לא ימסור ידיעות שנמסרו לו מאת לקוחו אגב השירות המקצועי שנתן ללקוחו ושיש בהם כדי להפליל את לקוחו, אלא אם הסכים לקוחו לכך.

 

התאמנות בחקירות פרטיות

על מנת להיות חוקר פרטי בישראל, יש לבצע שלוש שנות התאמנות בחקירות פרטיות במשרד חקירות תחת פיקוחו של בעל משרד חקירות  ומי שאושר להיות מאמן על ידי הוועדה לחוקרים פרטיים. יוצאי תחום החקירות בשרות המדינה יכולים להגיש בקשה להכרה בעבודתם הקודמת כזמן התמחות, והוועדה לרישוי חוקרים פרטיים שבמשרד המשפטים, תבחן את הבקשה ותכיר בתקופה המלאה או בחלק ממנה. בכל מקרה, חלה חובה על כולם לעבור מבחן הסמכה. למותר לציין כי  על מתאמן בחקירות להיות בעל עבר ללא דופי, בוגר 12 שנות לימוד לכל הפחות, מעל גיל 23 ואזרח ישראל שהוא גם תושב המדינה. במהלך שנות ההתאמנות על המתאמן להתאמן באופן מלא ובפיקוחו של המאמן, על המאמן לשלוח "אישור התאמנות" לוועדה מדי שישה חודשים ובו דיווח על ההתאמנות.