התמודדות בשימוע לגבי שלילת רישיון קבלן שרות

התמודדות בשימוע לגבי שלילת רישיון קבלן שרותיום אחד נוחת על שולחנך מסמך מוזר נושא כותרת: "שימוע לגבי שלילת רישיון קבלן שרות".

המסמך מגיע ממשרד הכלכלה אשר העניק לך לפני שנה, שנתיים את הרישיון היות והנך עוסק באחד מן התחומים: ניקיון, כוח אדם או שמירה.

 

הרישיון הוא תנאי להמשך פעילות העסק היות ולפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו - 1996 נדרש רישוי כקבלן שירות כדי לעסוק בתחומים אלו.

 

ברגע הראשון מאוד מפתה לזלזל בדרישות ההסבר שעולות מן המסמך הארוך היות ומדובר באיזו עבירה מנהלתית טכנית כזו או אחרת והדרישה נראית דמיונית – מה, בגלל אי העברת ניכוי לפנסיה בתוך 30 יום או אי הגדלת הערובה במועד יישלל הרישיון?

 

במפתיע ניתן ואפשר לשלול את רישיון קבלן שירות עקב מגוון רחב של מחדלים או אף עבירות שנמצאו בביקורת משרד הכלכלה.

שלילת הרישיון תביא לקריסת החברה ופיטוריי כל העובדים לכן צריך להתייחס לדרישה במלוא הרצינות ולהגיב לה במועד תוך ניצול מלוא הכלים להתמודד עימה.

 

השימוע נעשה בכתב בלבד, דהיינו החלטת משרד הכלכלה תעשה על פי האמור במכתב התגובה ועל פי המסמכים שיצורפו אליו.

 

מנהלי החברה לא יזומנו לשימוע בעל פה ולא יוכלו להציג טענות אלא בדרך של שליחת מכתב תגובה מפורט.

חשוב לפנות לעו"ד מנוסה בתחום שלילת רישיונות קבלן שירות שיבחן את הטענות בשימוע ויכין להן תגובה מפורטת וחוקית.

 

יודגש כי, במידה ולאחר התשובה הוחלט על שלילת רישיון ניתן לערער על השלילה לבית הדין הארצי לעבודה, היות ומדובר בהחלטה של שר הכלכלה, אולם טענות החברה במכתב התגובה לשימוע הן הבסיס לערעור.

מכאן, שבמקרה ותגובת החברה למכתב השימוע הייתה סתמית ומתחמקת הדבר יקשה מאוד על ניהול הערעור בביה"ד הארצי לעבודה ובהחלט עלול לגרום לסגירת החברה.

 

העתירה לביה"ד הארצי לעבודה נעשית כעתירה מנהלית, ולכן חשוב ביותר עניין תום הלב והצגת כל המסמכים הנדרשים לבירור הטענות כבר במסגרת מכתב התשובה לשימוע.

 

משרד הכלכלה רואה סדרה של נושאים כחשובים עד כדי שלילת הרישיון :

  • הפעלת חברה בלא ערבויות מספיקות ואי דווח גידול במחזור.
  • הפעלת חברה על פי הוראות צד שלישי שאינו רשום כמנהל בחברה.
  • עברות על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו – 1996 כגון מתן שירותי ניקיון כאשר לחברה רק רישיון למתן שרותי כח אדם וכו'.
  • אי העברת שכר כראוי לעובדים באופן שיטתי או עברות שכר חזרות ונשנות
  • הרשעה בפלילים של מנהל בחברה או גילוי עבר פלילי של המנהל
  • כל הפרה של ההתחייבות עליה חתמו מנהלי החברה למשל: בעניין הדיווח על כל שינוי באחזקות החברה ובעניין העברת פעילות עסקית ועוד.

מדובר ברשימת נושאים שאינה סגורה ועוברת עדכון והתפתחות כל העת הן בשל שינוי מדיניות מצד משרד הכלכלה והן בשל פסיקות בבתי הדין לעבודה.

 

חשיבות רבה להיעזר בעו"ד מנוסה שמכיר את נושא שימוע לפני שלילת רישיון קבלן שרות ויש בידיו את הניסיון בניהול הליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה.

 

משרדנו ניהל הליכי שימוע עבור מספר חברות ובמרביתן הביא להשארת הרישוי עקב התגובה המפורטת למכתב השימוע.

 

 ב 5 מקרים לערך נאלצנו להגיע לדיון בפני ביה"ד הארצי לעבודה וב 3 מקרים הושב רישיון החברה כך שלא צריך היה לסגור את פעילותה.

 

לייעוץ אישי ופרטני אפשר ליצור קשר עם המשרד!


שי ארז עו"ד
ההשכלה 3, תל אביב
טל' 03-7520432 פקס' 03-7520431
Shai Erez, ADV