המדריך לקבלת רישיון עסק לאולם אירועים במודיעין

מעוניינים להוציא רישיון עסק לאולם אירועים במודיעין? מומחים מהתחום מציינים שגורמי הרישוי המעורבים בהנפקת רישיונות עסק לאולמי שמחות וגני אירועים כוללים, בין השאר, את משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, המשטרה, כיבוי אש, וכן מחלקת ההנדסה והאגף לצרכים מיוחדים ונגישות נכים שברשות המקומית.

 

מחלקת הנדסה שברשות המקומית ורשות הכבאות וההצלה הם גורמי רישוי שכל בית עסק מחויב באישורם, לפיכך הם עשויים שלא להופיע בטבלת דרישות הרישוי. מחלקת ההנדסה שברשות המקומית אמונה על בדיקת ההיבטים ההנדסיים, על התאמתו של המבנה לייעודו מבחינת התב"ע העירונית ושאין חריגות בניה. הגשת בקשה נעשית בטופס מיוחד, שאליו מצורפים תכנית עסקית מפורטת ומסמכים נלווים בחתימתו של מהנדס.

 

תקינות הנוגעות לבריאות הציבור, שלומו וביטחונו

בהליך להנפקת רישיון עסק לאולם אירועים, תפקידו של משרד הבריאות הנו מורכב ומשמעותי, ואליו מסופחת גם מחלקת התברואה. כל הנושא הנוגע לתכנון מטבח והתאמתו אל תקנות משרד הבריאות מהווה סוגיה מורכבת בפני עצמה, המותנית באינספור גורמים שונים ונתפרת בהתאמה פרטנית לכל בית עסק, ובכלל זה גני אירועים אולמי שמחות אירועים וכל בית עסק שמציע שירותי הסעדה ללקוחותיו.

 

המשטרה אמונה על ביטחונו ושלומו של הציבור, כך שכל דרישותיה לגבי היתר הפעלתו של אולם האירועים במודיעין מתייחסות לאספקט זה, החל מתקנות הקובעות את כמות האנשים שרשאי האולם להכיל בהתאמה לגודל העסק, דרישות הנוגעות למערכות האבטחה והמיגון ורמת הסיווג של השומרים בשער הכניסה (חיוב ברישיון לנשיאת נשק), וכלה בדרישות לגבי כספות למניעת גנבות.

 

דרישות הקשורות לאמצעי מילוט במקרים של שריפה או פיגוע

קבלת רישיון עסק - אולם אירועים במודיעין מותנית גם בעמידה בדרישות הקשורות לאמצעי מילוט במקרים של שריפה או פיגוע. בהקשר זה ישנם תקנים לגבי מערכות כריזה לשעת צרה ותקנים המתייחסים לגודל ומספר הדלתות ואופן פתיחתן, זאת כדי לאפשר מילוט המוני בשעת הצורך.

 

ישנם גם תקנים המחייבים גנרטור חירום, הן לשמירה על מתח חשמלי במידה ומתרחשת הפסקת חשמל והן על מנת להבטיח שהדלתות האוטומטיות לא תינעלנה במקרי חירום ותאפשרנה לאנשים להימלט מהמבנה.

המשרד לאיכות הסביבה אחראי למניעת מטרדי הסביבה, לרבות החיוב בהתקנת מד רעש ואמצעים לניתוק זרם החשמל ממערכת ההגברה כשישנה חריגה ממפלס הרעש המותר, התקנת מערכות לסינון השומנים משפכים תעשייתיים, התקנת מערכות נידוף לנטרול מטרדי ריחות וכן הלאה.

 

 

המדריך לקבלת רישיון עסק לאולם אירועים במודיעין