בקשת רישיון קבלן שרות

בקשת רישיון קבלן שרותבקשת רישיון קבלן שרות  – משרד הכלכלה אחראי למתן רישיון קבלן שרות. 

מהו רישיון כ"קבלן שרות"?

רישיון המאפשר ליחיד או לחברה לעסוק בתחומים של : כח אדם , ניקיון או שמירה.

הרישיון הוא תנאי מקדמי לפעילות העסק בתחומים אלה היות ולפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו - 1996 נדרש רישוי כקבלן שירות כדי לעסוק בהם.

 

בלי רישיון קבלן שירות בלתי חוקי ואסור להפעיל עסק בתחומי פעילות אלה.

 

עסק שהחל להעסיק עובדים בטרם קבל את הרישיון כקבלן שרות עובר על החוק וצפוי לקנסות וכן אף הגשת כתב אישום פלילי כנגדו.

כיצד מוגשת בקשת רישיון קבלן שרות?

העסק צריך להגיש באופן מקוון באמצעות רשת האינטרנט סדרה של מסמכים הכוללים גם הצהרות של הבעלים בפני עורך דין.

 

המסמכים נבדקים לקיומם של סדרת תנאים ראשוניים כגון:

  • קיום משרד נגיש שאינו בדירת מגורים.
  • ניסיון מקצועי מתאים של מבקש הרישיון.
  • העדר עבר פלילי וכן העדר הרשעות בנושא דיני עבודה.
  • פעילות על פי חוק בנושא העסקת עובדים ובמיוחד העסקת עובדים אצל מזמיני עבודה.

חשוב לדעת - עסק שעבר על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו – 1996  יחסם על ידי משרד הכלכלה ולא יוכל להוציא רישיון כקבלן שירות.עובדים בעסק וגובה שכרם.

 

אחר בדיקת המסמכים מגיע שלב הביקור במשרד לבחוןשהוא מתאים לדרישות החוק.

 

בהמשך יזומן המבקש למבחן מקצועי בנושא דיני עבודה במשרד הכלכלה שהוא חייב לעבור כתנאי לרישיון.

 

לבסוף נדרש העסק להפקיד סכום כפקדון להבטחת זכויות העובדים.

 

הפקדון מחושב לפי מספר העובדים וגובה שכרם  והוא שונה בין תחומי העיסוק כוח אדם לעומת ניקיון ושמירה.

 

בקשת רישיון קבלן שרות  

מתי יסרבו לתת את הרישיון לקבלן השרות?

משרד הכלכלה חייב כרשות מנהלית להפעיל שיקול דעת בטרם ידחה בקשה של אדם לקבל רישיון מסוג קבלן שרות.

 

חובת רשות מנהלית בבואה להפעיל את שיקול דעתה לתת החלטה רק לאחר ביצוע בדיקה עניינית הוגנת ושיטתית של הנושא כולו, תוך התייחסות לטענות וטענות נגד לגופן כפי שכבר נאמר ע"י כב' הנשיא שמגר בבג"צ 852/86 שולמית אלוני ואח' נ. שר המשפטים ואח' פ"ד מא ( 2) 1 .

 

על משרד הכלכלה יש שתי חובות האחת לחקור ולבדוק לעומק מהן הנסיבות בהן נעברה העבירה, והשניה להפעיל שיקול דעת סביר ובתום לב האם למנוע את מתן הרישיון או רק להזהיר.

 

תחילה על משרד הכלכלה חובה לבצע בירור לפני דחיית הבקשה לרישיון קבלן שרות ולהקשיב להסברי העסק, אז תבוא ההחלטה האם למנוע את הרישוי או להשאירו.

 

ההחלטה על סרוב להעניק רישיון קבלן שרות ניתנת לערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה, והוא רשאי לבטל את ההחלטה ולתת את הרישיון לעסק.

 

משרד הכלכלה רואה סדרה של נושאים כחשובים עד כדי דחיית בקשה לרישיון :

  • הסתרת מידע חשוב על פעילות העסק
  • הפעלת עסק בלא ערבויות מספיקות ואי דווח גידול במחזור.
  • הפעלת עסק על פי הוראות צד שלישי שאינו רשום כמנהל בחברה.
  • הרשעה בפלילים של מנהל בחברה או גילוי עבר פלילי של המנהל

מדובר ברשימת נושאים שאינה סגורה ועוברת עדכון והתפתחות כל העת הן בשל שינוי מדיניות מצד משרד הכלכלה והן בשל פסיקות בבתי הדין לעבודה בנושא בקשת רישיון קבלן שרות. 

 

שי ארז עו"ד
ההשכלה 3, תל אביב
טל' 03-7520432 פקס' 03-7520431
Shai Erez, ADV