בלוטת התריס - גורם האיזון באנרגיית החיים

השפעות האיזון ההורמונלי על האיזון הפנימי

בלוטת התריסבמידה ואתם חווים חוסר איזון פיזיולוגי, נפשי, או תודעתי שאינכם יכולים להסבירו אנו ממליצים לכם לפנות למרפאה המתמחה בטיפול בבלוטת התריס ותפקודה.


שיבושים בפעילות בלוטת התריס מתאפיינים בסימפטומים מגוונים שהמרכזיים בהם משפיעים באופן ישיר על רמות אנרגיית החיים העומדות לרשותנו. כאשר אנו מאוזנים הרי שרמת האנרגיה שלנו מושפעת מגורמים כגון שעות מנוחה, תזונה נכונה, עוצמת הגירויים הסביבתיים שלנו ועוד משתנים שלהם השפעה ישירה על רמת העוררות והאנרגטיות שלנו.
כאשר פעולתה של הבלוטה אינה תקינה אנו חווים שינויים וחוסר איזון שאינו ניתן להסבר על ידי גורמי השפעה ישירים.
באופן כללי ניתן להגיד שכאשר בלוטת התריס אינה מאוזנת אזי גם תגובותינו מאבדות את איזונן. הדוגמאות הבולטות אשר ממחישות את מצב חוסר האיזון בפעולתה של הבלוטה הנו כאשר מתקיימת אחת משתי התופעות הנפוצות, פעילות יתר של הבלוטה או תת פעילות של בלוטת התריס.

גברים או נשים הסובלים מבעיות בבלוטת התריס

כיום מקובל להניח, שמרביתם של הלוקים בשיבושי פעילות של בלוטת התריס, הנן נשים בגיל מתקדם, אולם בשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה ברורה, של הצערת גיל הופעתה של התופעה, וכן ריבוי הולך וגובר של התופעה בקרב בנים ואפילו צעירים.
יש הנוטים ליחס מגמה זאת למאפייני התזונה בעולם המערבי ולעתים אף להשפעות שיש לקרינה מייננת על פעילות יותרת המוח אשר ההורמון המופרש ממנה TSH הנו הגורם המשפיע ישירות על תפקוד הבלוטה, כאשר לא קיים מצב פתולוגי המשבש את פעולתה ללא קשר לרמת ה-TSH (למשל מצב דלקתי של הבלוטה).

תסמינים לדוגמא שיבושים בפעילות בלוטת התריס

בלוטת התריסכאשר אנו לוקים בתת פעילות של בלוטת התריס אזי יכולים להופיע תסמינים של תשישות, עלייה במשקל, ואפילו תחושות דיכאוניות וזאת ללא קשר לכמויות המזון שאנו צורכים, מספר שעות השינה וקיומם של גירויים חיצוניים (חברתיים או אחרים) שבאופן טבעי אמורים לעורר בנו שמחה.
כאשר מדובר בפעילות יתר של בלוטת התריס הרי שייתכן מצב של ירידה משמעותית במשקל על אף תזונה יציבה ונכונה. לעתים חווים קשיי שינה ובעיות ריכוז בשל עוררות יתר ומכאן גם התגובות לגירוים סביבתיים תאבד את האיזון ותצא משליטה.

איזון הורמונלי של בלוטת התריס ומצבי רוח

בלוטת התריסניתן לקשור באופן ישיר בין שיבושים בפעילות ההורמונלית של הבלוטה לבין מצב רוח או מצבים רגשיים בו אנו נמצאים. לבלוטה השפעה מרחיקת לכת על מצבנו הרגשי, נפשי, תודעתי אשר מושפע ישירות מתפקודן של מערכות פיזיולוגיות אשר פעילותן משתבשת כתוצאה מחוסר איזון בהפרשתו של הורמון בלוטת התריס. ידועים מקרי קיצון שבהם מטופלים הגיעו לטיפולים ואף לאשפוזים חוזרים במחלקות לבריאות הנפש.
ברבים מן המקרים לאחר איזון פעולת הבלוטה ניתן היה לייצב את תפקודו והתנהגותו של המטופל ולהחזיר לו את חוסנו הנפשי על מנת להתמודד עם חיי היומיום שלו.

במידה ואתם חווים חוסר איזון פיזיולוגי, נפשי, או תודעתי שאינכם יכולים להסבירו אנו ממליצים לכם לפנות למרפאה המטפלת בבלוטת התריס ותפקודה.