ביקורת דו"חות כספיים לעסק

ראשית, מהי ביקורת דו"חות כספיים של רו"ח?

בתפקידו של כל רואה חשבון קיים כיום אלמנט משמעותי של ביקורתיות כחלק עיקרי מהליווי המקצועי שהוא מעניק לכל עסק. רואה החשבון, שעינו רגילה לאבחן את אופי הפעילות העסקית בצורה מקצועית ולזהות "בורות" שעשויה החברה או בעל העסק ליפול אליהם, יכול לתת את חוות דעתו החשבונאית וכך לאפשר לעסק למנף עצמו בצורה נכונה ולהימנע מטעויות.

 

מצבו הכספי של העסק חשוב שיהיה בהיר וברור מבחינה חשבונאית ומבחינת שיקוף נאות של הון החברה. לכן, סעיף 154 לחוק החברות קובע כי חברה מעל למחזור מסוים של הכנסות, מחויבת בהעסקת רואה חשבון שיבקר את ההכנסות שלה  וייתן את חוות דעתו על הדו"חות הכספיים. ברשות המיסים יש אף החמרה של חוק זה כאשר היא קובעת כי רואה חשבון מחויב לכל חברה בעת מתן הביקורת על הדו"חות.

 

חשוב לדעת...

 

רואה החשבון אינו אדם שנקשר ללקוח אותו הוא מבקר, מכל בחינה שמייצרת או עשויה לייצר תלות. כל קשר אישי עם בעלי החברה, כמובן לא מאפשר לרואה החשבון להיות המבקר של החברה. נראה פשוט, אך זוג שהאישה מנהלת עסק עצמאי, והבעל רואה חשבון המבצע דו"חות אלו של ביקורת, הוא מנוע מלבקר את העסק של אשתו. חשוב לרואה החשבון להעריך את העסק וסביבתו העסקית, ללמוד את הנחיצות של חלקים שונים בחברה לשם פעילותה, ואפקטיביות של נהלי עבודה. חשוב לרואה החשבון לבדוק את הדוחות אחד לאחד, ולעבור ביסודיות על כל הסעיפים, על מנת לאשרם.

 

כיצד ביקורת דו"חות כספיים יכולה לסייע לחסוך כסף בעסק?

 

חוק ראשון בכל תחום, בוודאי בתחומי ההתנהלות הכלכלית, היא מודעות לכל פרט ופרט. זהו עולם בו כל שקל נדבק לחברו, וטעות קטנה תצמח לגדלים אסטרונומיים, אם נקל בה ראש, או אם בכלל לא נהיה מודעים אלייה.

 

לכן, ביצוע והקפדה על ביקורת דו"חות כספיים הינה חיונית ומומלצת לכל חברה, עסק וארגון בישראל ועשויה להעניק רווח גדול לצד מחויבות לנדרש מטעם המדינה והרשות המחוקקת. החוק היבש עוזר לחברה לקבל חוות דעת נוספת על מאזנה הכלכלי והניהולי, כשהדגש הוא על עין נוספת שבוחנת את הדברים. רואה חשבון עשוי לתת לכם תמורה גדולה, שאם גם ככה מחויבת, אז תשומת הלב לביקורת הזו היא משמעותית. בדרך זו תגלו אי סדרים שונים שיש לארגן מחדש, מספרים שיש להצדיק וכל פעילות שוטפת שיש להסדיר כנדרש.