אישורים נוטריונים - למען הסר ספק

אישורים נוטרונים מול גופים ומוסדות

האם אני מחויב בהצגת אישורים נוטריונים

אישורים נוטריונים

הביטוי אישורים נוטריונים מייצג מונח פורמלי אשר מבטא את הצורך בחתימתו של עורך דין שהוסמך לכך לצורך אישור תקפותו של מסמך שלם או חלק ממסמך כגון אותנטיות חתימה על מסמך.

עורכי דין אשר הוסמכו לשמש כנוטריון ומעניקים שירותים נוטריונים כגון אישורים נוטריונים, תרגום נוטריוני, אישור הסכמי ממון, אישורי חיים, עריכת צוואות וכו', משמשים כנציגיו של החוק ומהווים צעד הכרחי במימושם של תהליכים משפטיים שונים.

להלן מספר דוגמאות שמחייבות קבלת אישורים נוטריונים מעורך דין המוסמך לשמש כנוטריון.

אישורים נוטריונים של חתימה להגשת מסמכים רשמיים לצורכי קבלת משכנתא ייפוי כוח או צווי ירושה וכו'.

תרגום נוטריוני שגם הוא אחד מאישורים נוטריונים הכרחיים לצורכי מסחר עם ארצות זרות, בתהליכי אימוץ בין לאומיים וגם כאשר יש צורך בקיום התדיינות משפטית סביב ירושה עם גורמים במדינות זרות.

הסכמי ממון - כיום מקובל שבני זוג, טרם חתונתם ולפני שערכו את הכתובה חותמים על הסכם ממון אשר יסדיר את מערכת היחסים ביניהם בתחום הפיננסי והכלכלי כך שבמקרה שיאלצו להיפרד יתקיימו התנאים עליהם הסכימו. יש לציין שזהו היום תחום אישורים נוטריונים נפוץ ביותר ואף מומלץ ביותר בעיקר נוכח המצב שבו אחוזי הזוגות המתחתנים בפעם שנייה עולה בהתמדה ומעיד על כמות הגירושין באוכלוסיה.

ישנם עוד מספר רב של אישורים נוטריונים אתם יש לבצע כחלק מהליכים ופרוצדורות חוקיות שונות כמו למשל, תצהירים נוטריונים, אישורי נאמנות למקור, עריכת צוואות בחתימת נוטריון, העדה על מסמכים ואישור נוכחות מצאי ועוד.

אישורים נוטריונים הינם חלק בלתי נפרד כיום, מכל מהלך פרוצדורלי כמעט. כאשר מתבצעים מהלכים אשר להם השלכות ונגזרות חוקיות ישנן הנחיות ברורות לקבלת אישורים נוטריונים ובמקרים רבים קיימות ודרישות החוק הן קבלת אישור נוטריוני כדרישת לקיום ההליך או לתקפותו מבחינה חוקית.

 

אישורים נוטריונים

 

כאמור לעיל, במקרים מסוימים האישור הנוטריוני הינו חתימה נוטריונית בלבד למקוריותו של מסמך או מקוריותה של חתימה. במקרים אחרים עלינו להיעזר בנוטריון לשם תרגומו של מסמך שלם או כתיבתו של מסמך שאותו יאשר הנוטריון ויעניק לו תוקף משפטי כך שיוכל לשמש לצורכי התדיינות משפטית או בהליכים ביורוקרטיים שונים. יש לזכור שחתימה נוטריונית, תרגום נוטריוני, וכל שירות נוטריוני מחייב הכשרתו של עורך דין לשמש ככזה וכאשר אנו זקוקים לאישורים נוטריונים מומלץ לבדוק היטב האם עורך הדין שאתו אנו בקשר יכול להעניק לנו את השירות לו אנו זקוקים.

ראוי לציין שבמקרים רבים גם אם על פניו אינכם פוגשים דרישה חד משמעית לחתימה ואישור נוטריוני הרי שהתייעצות עם עורך דין תבהיר את השאלה האם יש צורך בהליך זה או שניתן להימנע ממנו.